ТЕМАТИКА КУРАТОРСЬКИХ ВИХОВНИХ ГОДИН

ТЕМАТИКА КУРАТОРСЬКИХ ВИХОВНИХ ГОДИН

Формування культури навчальної праці здобувача вищої освіти
1. Конспект та проблеми його написання.
2. Використання базового підручника з максимальною корисністю.
3. Робота зі списком рекомендованої літератури.
4. Ефективне читання та систематизація виписок.
Особливості організації навчального процесу на факультеті
1. Форми та методи навчальних занять.
2. Вимоги до поведінки  під час навчальних занять.
3. Особливості підготовки до навчальних занять різного типу.
Особливості поточного контролю за навчальною діяльністю здобувачів
1. Особливості організації поточного та підсумкового контролю.
2. Модульний контроль, оцінки ECTS.
3. Основні параметри вступу України в єдиний європейський простір вищої освіти.
Особливості підготовки здобувачів до екзаменаційної сесії та участь у ній
1. Правила допуску здобувачів до сесії.
2. Правила проведення іспиту.
3. Проблема своєчасності та відповідності записів у екзаменаційні відомості та залікові книжки.
4. Умова перескладання іспиту.
5. Підстави нарахування стипендії здобувачам вищої освіти, які успішно склали сесію.
Як працювати над життєвим планом?
1. Технологія пошуку мети.
2. Необхідність організованості та дисципліни.
3. Уміння приймати рішення.
Як можна зробити час перебування у ВНЗ максимально корисним?
1. Особливості планування діяльності.
2. Для чого потрібно навчатися?
3. Що таке саморозвиток та самовдосконалення?
Як найповніше засвоїти те, що дає академія?
1. Мистецтво спілкування.
2. Правила раціонального використання свого часу.
3. Основи колективної діяльності.
4. Поділ завдань на основні та другорядні.
5. Уміння оптимізувати та інтенсифікувати навчальну діяльність.
6. Аналіз результатів діяльності.

Що таке саморозвиток?
1. Уміння відповідати за свої вчинки.
2. Набування досвіду.
3. Кризові ситуації і їх розв’язання.
4. Розширення світогляду.

Як користуватися своєю свободою?
1. Складання індивідуального розкладу на день, на тиждень.
2. Основи самоконтролю.
3. Уміння відпочивати.