Вісник Полтавської державної аграрної академії

"Вісник
Полтавської державної
аграрної академії"
науково-виробничий

фаховий журнал

АРХІВ НОМЕРІВ

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
№1       №1 №1 №1 №1 №1 №1 №1 №1 №1
№2 №1-2 №1-2 №1-2 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №2
№3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3
№4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4

 

Рік заснування: Видання засновано у 1998 році
Проблематика (політика) наукового видання: Висвітлення досягнень у галузі науки і техніки з метою використання у народному господарстві та навчальному процесі

ISSN:

2415-3362 (Online),  2415-3354 (Print) 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 17244-6014ПР від 21.10.2010
Фахова реєстрація у ВАК України: Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Постанови президії ВАК України
від 27.05.2009 р. № 1-05/2 (сільськогосподарські науки, ветеринарні науки(зоотехнія));
від 22.12.2010 р. № 1-05/8 (технічні науки (техніка та енергетика аграрного виробництва));
від 23.02.2011 р. № 1-05/2 (економічні науки)
Фахова реєстрація у МОН України
(Атестаційна колегія
Міністерства освіти і науки України
утворена замість ліквідованої
Президентом ВАК України):
від 6.11.2014 р. (сільськогосподарські, ветеринарні, технічні)
Галузі науки: «Сільське господарство», «Ветеринарна медицина», «Технічні науки»
Періодичність: 4 рази на рік (щоквартальна)
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Полтавська державна аграрна академія

Редакційна колегія науково-виробничого фахового журналу «ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ»

Аранчій В. І., головний редактор, канд. екон. наук, проф. Полтавської державної аграрної академії

Писаренко П. В., заступник головного редактора, д-р с.-г. наук, проф. Полтавської державної аграрної академії

Горб О. О., заступник головного редактора, канд. с.-г. наук, доц. Полтавської державної аграрної академії

Редакційна колегія з галузі «Сільське господарство»:

Brzozowska Anna, Doctor of Science in Economics, Professor Czestochowa University of Techology, Poland

Dolhanczuk-Srodka Agnieszka, Dr. hab., Professor University of Opole, Poland

Rajful Malgorzata, Dr. hab., Professor University of Opole, Poland

Perekhozhuk Oleksandr, Doctor, Research Associate, Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies, Germany

Калініченко А. В., д-р с.-г. наук, проф. Полтавської державної аграрної академії, University of Opole, Poland

Короткова І. В., канд. хім. наук, доц. Полтавської державної аграрної академії

Крикунова В. Ю., канд. хім. наук, доц. Полтавської державної аграрної академії

Маренич М. М., канд. с.-г. наук, доц. Полтавської державної аграрної академії

Опара Н. М., канд. с.-г. наук, доц. Полтавської державної аграрної академії

Писаренко В. М., д-р с.-г. наук, проф. Полтавської державної аграрної академії

Поліщук А. А., д-р с.-г. наук, проф. Полтавської державної аграрної академії

Поспєлов С. В., канд. с.-г. наук, доц. Полтавської державної аграрної академії

Ромашко Т. П., канд. хім. наук, доц. Полтавської державної аграрної академії

Самойлік М. С., д-р екон. наук, доц. Полтавської державної аграрної академії

Самородов В. М., заслужений винахідник України Полтавської державної аграрної академії

Тараненко А. О., канд. с.-г. наук Полтавської державної аграрної академії

Чайка Т. О., канд. екон. наук Полтавської державної аграрної академії

Шостя А. М., д-р с.-г. наук, ст. наук. співроб. Полтавської державної аграрної академії

Редакційна колегія з галузі «Ветеринарна медицина»:

Бердник В. П., д-р вет. наук, проф. Полтавської державної аграрної академії

Євстаф'єва В. О., д-р вет. наук, доц. Полтавської державної аграрної академії

Киричко Б. П., д-р вет. наук, проф. Полтавської державної аграрної академії

Корчан Л. М., канд. вет. наук Полтавської державної аграрної академії

Кручиненко О. В., канд. вет. наук, доц. Полтавської державної аграрної академії

Кулинич С. М., д-р вет. наук, проф. Полтавської державної аграрної академії

Локес-Крупка Т. П., канд. вет. наук Полтавської державної аграрної академії

Мельничук В. В., канд. вет. наук Полтавської державної аграрної академії

Редакційна колегія з галузі «Технічні науки»:

Горик О. В., д-р техн. наук, проф. Полтавської державної аграрної академії

Дудніков І. А., канд. техн. наук, доц. Полтавської державної аграрної академії

Ковальчук С. Б., канд. техн. наук Полтавської державної аграрної академії

Костенко О. М., д-р техн. наук, доц. Полтавської державної аграрної академії

Сакало В. М., канд. техн. наук, доц. Полтавської державної аграрної академії

Сукманов В. О., д-р техн. наук, проф. Полтавської державної аграрної академії

Шейченко В. О., д-р техн. наук, ст. наук. співроб. Полтавської державної аграрної академії

 

Включення до міжнародних наукометричних баз
і каталогів наукових видань
видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова"
Index Copernicus
Адреса редакції: Полтавська державна аграрна академія
вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003
Тел.: (050) 574-71-44 (відповідальний редактор)
E-mail: visnyk@pdaa.edu.ua