Виробнича практика

Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, опанування здобувачами вищої освіти сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; виховання у здобувачів вищої освіти потреби поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, збір матеріалу для виконання курсових, кваліфікаційних робіт і т. д.

Виробнича практика проводиться на підприємствах (в організаціях, установах) на основі укладених договорів з врегулюванням основних питань організації роботи зі здобувачами вищої освіти.