Засідання вченої ради академії 18 жовтня 2016 року, протокол № 4

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 4 від 18 жовтня 2016 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
(№, дата)
1.
Обрання за конкурсом на вакантні посади завідувачів кафедр:
­ публічного управління та адміністрування – Лозинської Тамари Миколаївни, доктора наук з державного управління, професора, завідувача, професора кафедри публічного управління та адміністрування;
№ 652
від 18 жовтня 2016 року
­ менеджменту – Маркіної Ірини Анатоліївни, доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри менеджменту;
№ 653
від 18 жовтня 2016 року
­ екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування – Писаренка Віктора Микитовича, доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача, професора кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор академії
№ 654
від 18 жовтня 2016 року
2.
Обрання за конкурсом на вакантні посади професорів кафедр:          
­ рослинництва – Бєлової Тамари Олексіївни, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, професора кафедри рослинництва;
№ 655
від 18 жовтня 2016 року
­ фінансів і кредиту – Капаєвої Людмили Миколаївни, кандидата економічних наук, доцента, професора кафедри фінансів і кредиту;
№ 656
від 18 жовтня 2016 року
­ ремонту машин і технології конструкційних матеріалів – Шейченка Віктора Олександровича, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника, професора кафедри ремонту машин і технології конструкційних матеріалів;
№ 657
від 18 жовтня 2016 року
­ маркетингу – Шульги Людмили Володимирівни, кандидата економічних наук, доцента, професора кафедри маркетингу.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор академії
№ 658
від 18 жовтня 2016 року
3.
Обрання за конкурсом на вакантні посади доцентів кафедр:
­ терапії – Корчана Миколи Івановича, кандидата ветеринарних наук, доцента, доцента кафедри терапії;
№ 659
від 18 жовтня 2016 року
публічного управління та адміністрування – Мирної Ольги Володимирівни, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри публічного управління та адміністрування.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор академії
№ 660
від 18 жовтня 2016 року
4.
Про підсумки літньої екзаменаційної сесії  2015-2016 навчального року.
Доповідає – Шульга Л.В., доцент, керівник навчального відділу
Готує – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
відсутній
5.
Звіт про організацію виховної роботи в Полтавській державній аграрній академії за 2015-2016 навчальний рік.
Доповідає – Радочіна Ю.І., керівник підрозділу з організації виховної роботи
відсутній
6.
Звіт проректора з адміністративно-господарської роботи Полтавської державної аграрної академії за 2015-2016 навчальний рік та про хід підготовки матеріальної бази академії до роботи в осінньо-зимовий період нового 2016-2017 навчального року.
Доповідає – Чуга В.М., проректор з адміністративно-господарської частини
відсутній
7.
Звіт про діяльність Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії за 2015-2016 навчальний рік з питань освітньої, профорієнтаційної діяльності та перспективних напрямів розвитку навчального закладу.
Доповідає – Козаченко О.М., директор Аграрного коледжу управління і права
Готує – Писаренко П.В., професор, перший проректор академії
відсутній
8.
Різне.
 
 
 
8.1. Про розгляд та затвердження Положення про порядок проведення виборів ректора Полтавської державної аграрної академії
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№  162 
від 20 жовтня 2016 року
 
8.2. Про розгляд та затвердження Положення про Головну виборчу комісію з проведення виборів ректора Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№  162 
від 20 жовтня 2016 року
 
8.3. Про розгляд та затвердження Положення про дільничну виборчу комісію з проведення виборів ректора Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№  162 
від 20 жовтня 2016 року
 
8.4. Про розгляд та затвердження Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№  162 
від 20 жовтня 2016 року
 
8.5. Про розгляд та затвердження Положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації на виборах ректора Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№  162 
від 20 жовтня 2016 року
 
8.6. Про розгляд та затвердження Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах ректора Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№  162 
від 20 жовтня 2016 року
 
8.7. Про розгляд та затвердження Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№  162 
від 20 жовтня 2016 року
 
8.8. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури доктора ветеринарних наук, професора Галатюка Олександра Євстафійовича, професора кафедри мікробіології, фармакології та епізоотології Житомирського національного агроекологічного університету для його участі у конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Ветеринарна медицина (інфекційні хвороби тварин, біобезпека та біозахист)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.9. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури директора Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України, доктора ветеринарних наук, професора Ничика Сергія Анатолійовича для його участі у конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Ветеринарна медицина (інфекційні хвороби тварин, біобезпека та біозахист»).
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.10 Про надання рекомендації-підтримки кандидатури директора Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, доктора ветеринарних наук, професора Ушкалова Валерія Олександровича, члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України для його участі у конкурсі на заміщення вакансії дійсного члена (академіка) Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Ветеринарна медицина (фармакологія, контроль якості та безпечності ветеринарних препаратів)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.11. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури директора Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, доктора сільськогосподарських наук, доцента Корнієнка Сергія Івановича для його участі у конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Агрономія (овочівництво)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.12. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури директора Інституту землеробства Національної академії аграрних наук України, доктора сільськогосподарських наук, професора Камінського Віктора Францевича, члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України, Заслуженого працівника сільського господарства України для його участі у конкурсі на заміщення вакансії дійсного члена (академіка) Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Агрономія (загальне землеробство)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
    
8.13. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури завідувача відділу агрогрунтознавства, заступника директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України», доктора сільськогосподарських наук Ткаченка Миколи Адамовича для обрання його членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Агрономія (загальне землеробство)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.14. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури ректора Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет», доктора сільськогосподарських наук, професора Базалій Валерія Васильовича, Заслуженого працівника освіти України, голови Херсонської обласної науково-координаційної ради Південного наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України для обрання його членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Агрономія (селекція і насінництво)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.15. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури директора Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, доктора сільськогосподарських наук, професора Ткача Віктора Петровича, члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України для його участі у конкурсі на заміщення вакансії дійсного члена (академіка) Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Екологія (загальне землеробство)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.16. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури завідувача відділу агроекології і аналітичних досліджень Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України», доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника Корсун Світлани Георгіївни для обрання її членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Екологія (біоіндикація ґрунтів – нематологія)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.17. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури доктора сільськогосподарських наук, професора Вергунова Віктора Анатолійовича, члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України для його участі у конкурсі на заміщення вакансії дійсного члена (академіка) Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Історія та археологія (історія сільськогосподарських наук)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.18. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури заступника директора з інноваційної і наукової діяльності Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України», доктора сільськогосподарських наук Вишнівського Петра Станіславовича для його участі у конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування (наукове забезпечення регіонального розвитку агропромислового комплексу)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.19. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктора сільськогосподарських наук, професора Долі Миколи Миколайовича, члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України для його участі у конкурсі на заміщення вакансії дійсного члена (академіка) Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування (наукове забезпечення регіонального розвитку агропромислового комплексу)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.20. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури доктора економічних наук, професора Пугачова Миколи Івановича для його участі у конкурсі на заміщення вакантної посади члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Маркетинг (економіко-математичне та логічне моделювання)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.21. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури доктора економічних наук, професора Шпикуляка Олександра Григоровича для його участі у конкурсі на заміщення вакантної посади члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Економіка (інституційна економіка)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.22. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури головного фахівця з питань харчової безпеки і агротехнологій в сертифікації компанії TMS Ukraine, доктора ветеринарних наук, професора Мельничука Сергія Дмитровича, члена-кореспондента  Національної академії аграрних наук України для його участі у конкурсі на заміщення вакансії академіка Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (біохімія, фізіологія тварин)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.23. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури доктора економічних наук Лузана Юрія Яковича, голови Спостережної ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України для його участі у конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.24. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури доктора сільськогосподарських наук, професора Бомби Мирослава Ярославовича, Заслуженого діяча науки і техніки України для його участі у конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Загальне землеробство».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.25. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури завідувача кафедри прикладної екології Харківської державної зооветеринарної академії, доктора сільськогосподарських наук, професора Маменка Олексія Михайловича для його участі у конкурсі на заміщення вакансії дійсного члена (академіка) Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Наукове забезпечення регіонального розвитку агропромислового комплексу».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.26. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури заступника директора Навчального-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України Пабата Віктора Олексійовича, професора кафедри «Публічного управління та адміністрування» Навчального-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, Заслуженого працівника сільського господарства для його участі у конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.27. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології Коломаку Ігорю Олеговичу у наступній редакції: «Особливості патоморфологічного прояву бактеріозів голубів в умовах урбанізованих міст»  зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».
Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Панікар Ігор Ігорович, професор кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.28. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології Туль Олександрі Іванівні у наступній редакції: «Особливості патоморфологічного прояву факторних інфекцій ящірки прудкої» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».
Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Скрипка Марина Вікторівна, завідувач, професор кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.29. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології Аль-Бкур Тарек Яхйа у наступній редакції: «Розробка комплексного ветеринарного препарату із пробіотичними та сорбційними властивостями для курей» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».
Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Скрипка Марина Вікторівна, завідувач, професор кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.30. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Сімону Всеволоду Станіславовичу у наступній редакції: «Нематодози індиків (поширення, діагностика та заходи боротьби)» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».
Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, доцент Євстаф’єва Валентина Олександрівна,  завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.31. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Єреську Вадиму Івановичу у наступній редакції: «Асоціативні кишкові інвазії гусей (поширення, діагностика та лікування)» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».
Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, доцент Євстаф’єва Валентина Олександрівна,  завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.32. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури ректора Таврійського державного агротехнологічного університету, доктора технічних наук, професора Кюрчева Володимира Миколайовича, Заслуженого працівника освіти України для його участі у конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Агрономія (сільськогосподарські меліорації)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.33. Про надання рекомендації-підтримки кандидатури ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, доктора ветеринарних наук, професора Стибеля Володимира Володимировича для його участі у конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Ветеринарна медицина (інфекційні хвороби тварин, біобезпека та біозахист)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.34.  Про надання рекомендації-підтримки кандидатури директора Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, доктора сільськогосподарських наук, професора Волощука Василя Михайловича для його участі у конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (свинарство)».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.35. Про затвердження до друку рукопису видання «Бердник Василь Петрович: біобібліографічний покажчик», обсягом 90 с.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.36. Про затвердження до друку рукопису видання «Органічне землеробство: світовий досвід та українські реалії: бібліографічний покажчик», обсягом 52 с.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.37. Про затвердження до друку рукопису монографії «Економічні аспекти розвитку міжгалузевих відносин в аграрній сфері», обсягом 176 с.
Автори: Томілін Олексій Олександрович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії;
Галич Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.38. Про присвоєння звання «Почесний професор Полтавської державної агарної академії» доктору технічних наук, професору Шапару Аркадію Григоровичу, члену-кореспонденту Національної академії наук України, Заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України, премії ім. О.М. Динника НАН України.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
 
8.39. Про розширення провадження освітньої діяльності  у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
 
8.40. Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «магістр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
 
8.41. Про затвердження голів державних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в Лубенському фінансово-економічному коледжі Полтавської державної аграрної академії на 2017 рік.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
 
8.42. Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «бакалавр» зі спеціальності 035 «Філологія»  галузі знань 03 «Гуманітарні науки».
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
 
8.43. Про затвердження освітньо-професійних програм здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 03 «Гуманітарні науки», 035 «Філологія», 28 «Публічне управління та адміністрування», 281 «Публічне управління та адміністрування» з 2017-2018 навчального року.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 174 від 11 листопада 2016 року
 
8.44. Про затвердження освітньо-професійних програм здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 28 «Публічне управління та адміністрування», 281 «Публічне управління та адміністрування» з 2017-2018 навчального року.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 174 від 11 листопада 2016 року
 
8.45. Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Магістр» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 150 осіб.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
 
8.46. Про затвердження освітньо-професійної програми здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 10 «Природні науки» спеціальності 101 «Екологія» з 2017-2018 навчального року.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 174 від 11 листопада 2016 року
 
8.47. Про затвердження навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 10 «Природні науки» спеціальності 101 «Екологія» терміном навчання 1 рік 6 місяців.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
 
8.48. Про затвердження навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» терміном навчання 1 рік 6 місяців.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
 
8.49. Про затвердження навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.04  «Германські мови та література (переклад включно)» терміном навчання 4 роки.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
 
8.50. Про затвердження навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» терміном навчання  4 роки.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
Витяг з протоколу №  4 від 18 жовтня  2016 року відсутній
 
8.51. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри терапії Романенку Євгенію Вікторовичу у наступній редакції: «Зміни функціонального та структурного стану селезінки корів за кетозу» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».
Науковий керівник – кандидат ветеринарних наук, доцент Кравченко Сергій Олександрович,  доцент кафедри терапії Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
Витяг з протоколу №  4 від 18 жовтня  2016 року відсутній
 
8.52. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри терапії Бобровій Віталіні Вячеславівні у наступній редакції: «Зміни ендокринної функції підшлункової залози у свійських котів за панкреатиту» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».
Науковий керівник – кандидат ветеринарних наук, доцент Кравченко Сергій Олександрович,  доцент кафедри терапії Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
Витяг з протоколу №  4 від 18 жовтня  2016 року відсутній
 
8.53. Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 10 «Природні науки» спеціальності 101 «Екологія» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 25 осіб.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
 
8.54. Про затвердження акредитаційної справи підготовки фахівців ступеню «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
8.55. Про затвердження акредитаційної справи підготовки фахівців ступеню «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
Витяг з протоколу №  4 від 18 жовтня  2016 року відсутній