Засідання вченої ради академії 20 вересня 2016 року, протокол № 2

 

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 2 від 20 вересня 2016 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

(№, дата)

1.

Про розгляд та затвердження Плану роботи вченої ради академії на 2016-2017 навчальний рік.

Доповідає – Аранчій В.І., професор, ректор академії

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

№ 149 від 21 вересня 2016 року

2.

Про зміни в складі вченої ради академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

№ 150 від 21 вересня 2016 року

3.

Про результати проведення профорієнтаційної роботи та вступної компанії  2016-2017 навчального року.

Доповідає – Радочіна Ю.І., керівник підрозділу з організації виховної роботи,

Осташова В.О., доцент, відповідальний секретар приймальної комісії

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

4.

Про готовність до нового 2016-2017 навчального року.

Доповідає – Костенко О. М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

5.

Про перейменування технікумів Полтавської державної аграрної академії в коледжі на виконання положень Закону України «Про вищу освіту».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

6.

Різне

 

 

6.1. Вручення патентів на корисну модель науково-педагогічним працівникам академії.

 

 

6.2. Про перезатвердження голови державної екзаменаційної комісії зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» в Аграрно-економічному коледжі Полтавської державної аграрної академії на 2016 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

.

6.3. Про надання рекомендації до друку окремого тематичного випуску науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» з галузі «Економіка» (згідно рекомендації експертної ради з проблем секторального розвитку та підприємництва Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, лист від 22.07.2016 р. № 6/2-738-16).

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

№ 149 від 21

вересня 2016

6.4. Про затвердження змісту науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуск № 3 за 2016 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

№ 149 від 21 вересня 2016 року

6.5. Про зміни в складі редакційної колегії науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

№ 149 від 21 вересня 2016 року

6.6. Про розгляд та затвердження до друку рукопису історичної монографії «Випускники Віленського військового піхотного училища у боротьбі за українську державність (1917-1923 р.р.», обсягом 240 стр.

Автор: Шаравара Тамара Олексіївна, доктор історичних наук, доцент, завідувач, професор кафедри іноземних мов та українознавства.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

.

6.7. Про розгляд та затвердження Положення про кафедру публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

№ 149 від 21 вересня 2016 року

.

6.8. Про надання рекомендації до затвердження кандидатури декана факультету технології і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології, професора кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, голову спеціалізованої вченої ради Д 38.806.02 з захисту докторських і кандидатських дисертацій у галузі сільськогосподарських наук, члена Науково-методичної ради аграрної освіти Міністерства аграрної політики та продовольства України, доктора сільськогосподарських наук, професора Гиля Михайла Івановича для обрання його членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (розведення та селекція тварин; м’ясне скотарство)».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

.

6.9. Про надання рекомендацій для призначення іменних академічних стипендій студентам-відмінникам денної форми навчання Полтавської державної аграрної академії на І семестр 2016-2017 навчального року.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

.

6.10. Про розгляд та затвердження Положення про кафедру підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

№ 149 від 21 вересня 2016 року

.

6.11. Про надання рекомендації до затвердження кандидатури завідувача кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, доктора ветеринарних наук, професора Фотіної Тетяни Іванівни, почесного професора Варшавського, Таджикського та Вірменського аграрних університетів, Віце-президента Українського відділення ВНААП, Відмінника освіти України, Заслуженого працівника ветеринарної медицини України для обрання її членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України за спеціальністю «Ветеринарна медицина (інфекційні хвороби тварин, біобезпека та біозахист)».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

.

6.12. Про розгляд та затвердження Положення про Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії (нова редакція)

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

№  151 від 22 вересня 2016 року

.

6.13. Про надання рекомендації до затвердження кандидатури завідувача відділом теоретичних досліджень в рослинництві та генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України, доктора сільськогосподарських наук, професора Петренкової Віри Павлівни, члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України для її участі у конкурсі на заміщення вакансії дійсного члена (академіка) Національної академії аграрних наук України за спеціальністю «Агрономія» (кормовиробництво).

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

.

6.14. Про надання рекомендації до затвердження кандидатури заступника директора з наукової роботи, головного наукового співробітника лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України, доктора сільськогосподарських наук Кобизєвої Любові Никифорівни для її участі у конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України за спеціальністю «Агрономія» (селекція і насінництво).

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

.

6.15. Про надання рекомендації до затвердження кандидатури ректора Миколаївського національного аграрного університету, доктора технічних наук, професора Шебаніна В’ячеслава Сергійовича, члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, повного кавалера ордена «За заслуги» для його участі у конкурсі на заміщення вакансії дійсного члена (академіка) Національної академії аграрних наук України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування (наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу)».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

.

6.16. Про надання рекомендації до затвердження кандидатури доктора сільськогосподарських наук, професора Кондратенко Тетяни Єгорівни, завідувача кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, головного наукового співробітника у відділі селекції плодових та ягідних культур в Інституті садівництва Національної академії аграрних наук України для її участі у конкурсі на заміщення вакансії члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України за спеціальністю «Агрономія (селекція та насінництво)».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.17. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри селекції, насінництва та генетики Ігнатченко Катерині Миколаївні у наступній редакції: «Формування якості зерна пшениці м’якої озимої залежно від добору сортів для вирощування в умовах лівобережного Лісостепу» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Маренич Микола Миколайович, професор кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.18. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Іванюку Сергію Олеговичу у наступній редакції: «Агроекологічні основи формування екологічної мережі на землях сільськогосподарського призначення» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Писаренко Павло Вікторович, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.19. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Федорченку Максиму Олександровичу у наступній редакції: «Екологічне обґрунтування застосування пробіотичних препаратів при зберіганні зернових мас» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Писаренко Павло Вікторович, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.20. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Безсоновій Валентині Олександрівні у наступній редакції: «Техногенна трансформація агроекосистем в процесі нафтовидобування: на прикладі Полтавської області» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Писаренко Павло Вікторович, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.21. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри фінансів і кредиту Даценко Вікторії Віталіївні у наступній редакції: «Діагностика та забезпечення економічної стійкості аграрних підприємств» зі спеціальності 051 «Економіка».

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Капаєва Людмила Миколаївна, професор кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.22. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри фінансів і кредиту Лесюк Альоні Станіславівні у наступній редакції: «Комплексний аналіз фінансового стану та прогнозування ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств» 051 «Економіка».

Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Томілін Олексій Олександрович, професор кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.23. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Руденко Ользі Миколаївні у наступній редакції: «Агроекологічні основи збереження екосистем Лісостепу України» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Писаренко Павло Вікторович, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.24. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Здору Вячеславу Миколайовичу у наступній редакції: «Біокорекція продуктивності агроценозів екстрактами ехінацеї» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Поспєлов Сергій Вікторович, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.25. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри селекції, насінництва та генетики Єщенко Вікторії Миколаївні у наступній редакції: «Удосконалення методів оцінювання пластичності і стабільності вихідного матеріалу в селекції сої» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Білявська Людмила Григорівна, професор кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.26. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри рослинництва Садовому Олександру Сергійовичу у наступній редакції: «Формування якості та урожайності пшениці озимої залежно від мінерального живлення, попередників та сортових особливостей в умовах лівобережного Лісостепу України» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Жемела Григорій Пимонович, професор кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.27. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри рослинництва Скорику Богдану Івановичу у наступній редакції: «Вплив сортових властивостей та агротехнічних заходів на урожайність, якість зерна та реологічні властивості хлібобулочних виробів» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Жемела Григорій Пимонович, професор кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.28. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри рослинництва Ткаченку Івану Олександровичу у наступній редакції: «Урожайність та якість твердої ярої пшениці залежно від попередників, способів сівби, норм висіву насіння та мінерального живлення в умовах лівобережного Лісостепу України» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Бараболя Ольга Валеріївна, доцент кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.29. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри рослинництва Пономаренко Анастасії Сергіївні у наступній редакції: «Урожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від джерел живлення рослин» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Жемела Григорій Пимонович, професор кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.30. Про зміну назви теми кандидатської дисертації асистенту кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Міньковій Ользі Григорівні та затвердження теми у наступній редакції: «Екологічність агровиробництва Лівобережного Лісостепу як індикатор збалансованого розвитку» зі спеціальності 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки).

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Калініченко Антоніна Володимирівна, професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.31. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри селекції, насінництва та генетики Кабаку Юрію Івановичу у наступній редакції: «Вплив елементів технології вирощування пшениці м’якої озимої на врожайність та якість зерна в умовах нестійкого зволоження» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Маренич Микола Миколайович, професор кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.32. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри селекції, насінництва та генетики Рожко Ілоні Іванівні у наступній редакції: «Селекція проса прутоподібного на урожайність та енергоємність вегетативної надземної маси» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кулик Максим Іванович, доцент кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протокол у № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.33. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри технології виробництва продукції тваринництва Ступарь Ілоні Ігорівні у наступній редакції: «Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у свинок та його корекція» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Шостя Анатолій Михайлович, завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протоколу № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.34. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри технології виробництва продукції тваринництва Ємцю Ярославу Миколайовичу у наступній редакції: «Удосконалення селекційно-генетичних методів при створенні високопродуктивних типів української степової породи бджіл» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Бондаренко Олена Миколаївна, професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протоколу № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.35. Про розгляд та затвердження Положення про кафедру менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протоколу № 2 від 20 вересня 2016 року

№ 149 від 21

вересня 2016

року

 

6.36. Про надання рекомендації до затвердження кандидатури доктора економічних наук, професора Федорова Миколи Миколайовича для його участі у конкурсі на заміщення вакантної посади члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України за спеціальністю «Економіка (економіка землекористування)».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протоколу № 2від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.37. Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 200 осіб.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протоколу № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.38. Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 100 осіб.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протоколу № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.39. Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «магістр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 150 осіб.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протоколу № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.40. Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування з ліцензованим обсягом освітньої послуги 175 осіб.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протоколу № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.41. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Богданову Олександру Олександровичу у наступній редакції: «Екологізація землеробства – засіб підвищення ефективності фауни герпетобія» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Писаренко Віктор Микитович, завідувач, професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протоколу № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.42. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри селекції, насінництва та генетики Онопрієнку Олександру Володимировичу у наступній редакції: «Урожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах центральної частини Лісостепу» зі спеціальності 201 «Агрономія».

Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кулик Максим Іванович, доцент кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протоколу № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.43. Про розгляд та затвердження Положення про «Дослідне поле» Полтавської державної аграрної академії. 

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протоколу № 2 від 20 вересня 2016 року

відсутній

 

6.44. Про зміну назви Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор

Витяг з протоколу № 2 від 20 вересня 2016 року

№ 151 від 22 вересня 2016

 
6.45. Про результати атестаційної експертизи діяльності Полтавської державної аграрної академії з професійного навчання за 2013-2015 р.р., проведеної згідно наказу Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА від «02» лютого 2016 р. № 37.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
 
6.46. Про  визнання документів про науковий ступінь кандидата технічних наук (диплом КТ № 004541 від 10 лютого 1995 р.) та вчене звання  доцента (атестат ДЦ № 006145 від 28 січня 1998 р.) громадянина Російської Федерації Снітка Олександра Павловича.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№ 151 від 22 вересня 2016

 

6.51. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри економіки підприємства Бодрому Ярославу Анатолійовичу у наступній редакції: «Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання персоналу підприємств» зі спеціальності 051 «Економіка».
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Березіна Людмила Михайлівна, професор кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор                                                          
відсутній
 
6.52. Про затвердження теми кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри маркетингу Сидорі Владиславу Валерійовичу у наступній редакції: «Маркетингові аспекти формування та розвитку ринку плодоовочевої продукції» зі спеціальності 051 «Економіка».
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Писаренко Володимир Вікторович, завідувач, професор кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній