Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Міжнародні економічні відносини", ОПП Міжнародні економічні відносини

Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини", ОПП Міжнародні економічні відносини, 2019 року набору

Навчальні дисципліни освітньо-професійної програми Міжнародні економічні відносини


 

Назва дисципліни
Анотація
Навчальна програма
Презентація
ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА
Дисципліни загальної підготовки
Англійська мова (базовий курс)
Анотація
НП
 
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 
Вища математика
 
Економічна теорія
 
Інформаційні системи та технології
 
Історія міжнародних відносин
Анотація
НП
 
Історія та культура України
 
Правознавство
 
Українська мова   (за професійним спрямуванням)
 
Університетська освіта
 
Фізичне виховання
 
Філософія
 
Дисципліни професійної підготовки
Англійська мова (професійний курс)
 
Економіка підприємства
 
Країнознавство
 
Міжнародна торгівля
Анотація
НП
 
Міжнародне право
Анотація
НП
 
Міжнародний агробізнес
Анотація
НП
 
Міжнародні відносини і світова політика
Анотація
НП
 
Міжнародні економічні відносини
Анотація
НП
 
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Анотація
НП
 
Німецька мова
Анотація
НП
 
Право Європейського Союзу
Анотація
НП
 
Світова економіка
Анотація
НП
 
Соціальна та міграційна політика Європейського  Союзу
Анотація
НП
 
Теорія міжнародних відносин
Анотація
НП
 
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
Дисципліни загальної підготовки
 
 
 
 
Політологія
Психологія
 
Етика та естетика
 
Конфліктологія
 
Логіка
Анотація
НП
 
Соціологія
 
Дисципліни професійної підготовки
Вибірковий блок 1
Ділові переговори в міжнародному бізнесі
Анотація
НП
 
Економіка транснаціональних компаній
Анотація
НП
 
Електронна комерція
Анотація
НП
 
Зовнішньо-економічні зв'язки Європейського  Союзу
Анотація
НП
 
Інноваційний бізнес та науково-технічне співробітництво
Анотація
НП
 
Інтелектуальний бізнес
Анотація
НП
 
Міжнародна біржова діяльність
Анотація
НП
 
Міжнародна економічна безпека
Анотація
НП
 
Міжнародний маркетинг
Анотація
НП
 
Міжнародний туризм
Анотація
НП
 
Міжнародні валютні відносини
Анотація
НП
 
Міжнародні транспортні операції
Анотація
НП
 
Міжнародні фінансові відносини
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Анотація
НП
 
Управління міжнародним бізнесом
 
НП
 
Вибірковий блок 2*
Гроші та кредит
Анотація
НП
 
Державне регулювання економіки
Анотація
НП
 
Етика дипломатичних перемовин
Анотація
НП
 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Анотація
НП
 
Імітаційне моделювання
Анотація
НП
 
Інституціональна економіка
Анотація
НП
 
Контролінг
Анотація
НП
 
Митна справа
Анотація
НП
 
Міжнародна інвестиційна діяльність
Анотація
НП
 
Міжнародне оподаткування
Міжнародні організації
Анотація
НП
 
Регулювання міжнародних економічних відносин
Анотація
НП
 
Страхування в зарубіжних країнах
Анотація
НП
 
Управління міжнародними проектами
Анотація
НП
 
Ціни та ціноутворення
Анотація
НП