Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", ОПП Підприємництво