Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Бакалавр зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 2018 рік набору

 
Назва
дисципліни
Анотація
Навчальна
програма
Презентація
Обов’язкові дисципліни
Вища математика
 
Економіко-математичні методи та моделі
 
Економічна інформатика
 
Економічна теорія
Анотація  
Іноземна мова  (за професійним спрямуванням)
 
Історія економіки та економічної думки
 
Історія України
 
Історія української культури
 
Правознавство
 
Українська мова  (за професійним спрямуванням)*
 
Університетська освіта
 
Фізичне виховання
 
Філософія
 
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 
Біржова діяльність
 
Бухгалтерський облік
Анотація
 
Економіка підприємства
 
Логістика Анотація НП  
Маркетинг
 
Маркетингова товарна політика Анотація НП  
Менеджмент
 
Організація та планування діяльності підприємства
Анотація
 
Підприємництво
Анотація
 
Підприємницьке право
 
 
Потенціал і розвиток підприємства
Анотація
 
Проектиний аналіз Анотація НП  
Системи технологій
Анотація  
Статистика
 
 
Стратегія підприємства
Анотація
 
Теорія організації  Анотація НП  
Товарознавство
Анотація
 
Вибіркові
Політологія
Анотація  
Психологія
Анотація  
Етика та естетика
Анотація  
Конфліктологія
Анотація  
Логіка
 
Соціологія
Анотація  
Блок 1
Аграрне право
 
Презентація
Бізнес-планування Анотація НП Презентація
Економіка і організація інноваційної діяльності Анотація НП Презентація
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Анотація
Презентація
Електронна комерція
 
Презентація
Етика ділового спілкування Анотація НП Презентація
Організаційне проектування підприємства
 
Презентація
Реклама і рекламна діяльність Анотація НП Презентація
Самоменеджмент Анотація   Презентація
Сталий розвиток сільських територій
Анотація
Презентація
Трудове право
Анотація
Презентація
Управління вартістю підприємства Анотація   Презентація
Управління якістю
 
Презентація
Фінанси
Анотація
Презентація
Ціни та ціноутворення
Анотація
Презентація
Блок 2
Господарське законодавство
 
Презентація
Гроші та кредит
Анотація
Презентація
Економіка і організація агропромислових формувань Анотація НП Презентація
Економічна безпека підприємства
 
Презентація
Етика бізнесу Анотація НП Презентація
Інформаційні системи та технології
 
Презентація
Комерційне право
 
Презентація
Кооперація в підприємницькій діяльності Анотація   Презентація
Маркетингові дослідження
 
Презентація
Організаційна культура
Анотація
Презентація
Організація аграрного бізнесу Анотація НП Презентація
Основи аграрного розвитку
Презентація
Стандартизація та сертифікація продукції Анотація
 
Презентація
Управління витратами
Анотація
Презентація