Зміст підготовки ЗВО за освітнім ступенем Магістр зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", ОПП Підприємництво