26 червня 2018 року, протокол № 23

з/п
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 23 від 26 червня  2018 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
(№, дата)
1.
Обрання за конкурсом на вакантні посади доцентів кафедр:  
 • філософії, історії та педагогіки (0,7 ст.) – Ільченко Алли Михайлівни, кандидата педагогічних наук, доцента;
№ 336-к від
26 червня 2018 року
 • економічної теорії та економічних досліджень (0,45 ст.) – Кононенко Жанни Андріївни, кандидата економічних наук, доцента;
№ 337-к від
26 червня 2018 року
 • ­менеджменту – Помаза Олександра Михайловича, кандидата економічних наук, доцента.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.
 
№ 335-к від
26 червня 2018 року
2.
Про утворення структурного підрозділу Полтавської державної аграрної академії: кафедри «Захист рослин».
Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, голова постійної комісії вченої ради академії з правових питань та фінансово-господарської діяльності.
Постійна комісія вченої ради академії – з правових питань та фінансово-господарської діяльності.
№ 113 від
26 червня 2018 року
3.
Про реорганізацію структурних підрозділів Полтавської державної аграрної академії:
 • Інституту післядипломної освіти шляхом перетворення у відділ із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку;
 
 
№  117 від
26 червня 2018 року
 • кафедр «Іноземних мов та українознавства» факультету економіки та менеджменту, «Філософії, історії та педагогіки» факультету обліку та фінансів шляхом злиття у кафедру «Гуманітарних і соціальних дисциплін»;
№ 111 від
26 червня 2018 року
 • кафедри «Загальної та біологічної хімії» факультету агротехнологій та екології шляхом приєднання до кафедри «Землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова» факультету агротехнологій та екології.
Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, голова постійної комісії вченої ради академії з правових питань та фінансово-господарської діяльності.
Постійна комісія вченої ради академії – з правових питань та фінансово-господарської діяльності.
№ 112 від
26 червня 2018 року
4.
Про припинення діяльності структурних підрозділів Полтавської державної аграрної академії:
 • Інституту післядипломної  освіти;
 
 
 
№ 117 від
26 червня 2018 року
 • кафедри «Іноземних мов та українознавства» факультету економіки та менеджменту;
№ 111 від
26 червня 2018 року
 • кафедри «Філософії, історії та педагогіки» факультету обліку та фінансів;
№ 111 від
26 червня 2018 року
 • кафедри «Загальної та біологічної хімії» факультету агротехнологій та екології.
Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, голова постійної комісії вченої ради академії з правових питань та фінансово-господарської діяльності.
Постійна комісія вченої ради академії – з правових питань та фінансово-господарської діяльності.
№ 112 від
26 червня 2018 року
5.
Про зміну назви структурних підрозділів Полтавської державної аграрної академії:
 • навчального відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Навчально-наукового інституту інформаційних та інноваційних освітніх технологій на навчальний відділ забезпечення інформаційних та інноваційних освітніх технологій Навчально-наукового інституту інформаційних та інноваційних освітніх технологій;
 
 
 
№  118 від
26 червня 2018 року
 • кафедри «Екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування» факультету агро технологій та екології на кафедру «Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля» факультету агротехнологій та екології;
№  116 від
26 червня 2018 року
 • кафедри «Економічної кібернетики та інформаційних технологій»  факультету економіки та менеджменту на кафедру «Інформаційних систем та технологій» факультету економіки та менеджменту;
№  115 від
26 червня 2018 року
 • кафедри «Технології переробки продукції тваринництва» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва на кафедру «Харчових технологій»  факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, голова постійної комісії вченої ради академії з правових питань та фінансово-господарської діяльності.
Постійна комісія вченої ради академії – з правових питань та фінансово-господарської діяльності.
№  114 від
26 червня 2018 року
6.
Про підпорядкування структурних підрозділів Полтавської державної аграрної академії:
 • відділу із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку Навчально-науковому інституту інформаційних та інноваційних освітніх технологій;
 
 
 
 
№  117 від
26 червня 2018 року
 • відділу моніторингу та забезпечення якості освіти Навчально-науковому інституту інформаційних та інноваційних освітніх технологій;
№  119 від
26 червня 2018 року
 • підготовчих курсів для вступників Навчально-науковому інституту інформаційних та інноваційних освітніх технологій;
№  119 від
26 червня 2018 року
 • кафедри «Гуманітарних і соціальних дисциплін» факультету обліку та фінансів;
№  111 від
26 червня 2018 року
 • кафедри «Захист рослин» факультету агротехнологій та екології.
Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, голова постійної комісії вченої ради академії з правових питань та фінансово-господарської діяльності.
Постійна комісія вченої ради академії – з правових питань та фінансово-господарської діяльності.
№  113 від
26 червня 2018 року
7.
Звіт про роботу науково-методичної ради Полтавської державної аграрної академії за 2016-2017 навчальний рік, завдання і перспективи на наступний 2017-2018 навчальний рік.
Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради академії.
Постійна комісія вченої ради академії – з правових питань та фінансово-господарської діяльності.
№ 122 від
02 липня  2018 року
8.
Про затвердження графіків навчального процесу в Полтавській державній аграрній академії на 2018-2019 навчальний рік для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.
Доповідає – Шульга Л.В., доцент, начальник навчального відділу.
Постійна комісія вченої ради академії – з питань освітньої діяльності.

№ 140 від

27 серпня 2018 року
9.
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної, методичної й організаційної роботи науково-педагогічних працівників академії на 2018-2019 навчальний рік. 
Доповідає – Шульга Л.В., доцент, начальник навчального відділу.
Постійна комісія вченої ради академії – з питань освітньої діяльності.

№  133 від

14 серпня 2018 року
10.
Про затвердження навчального навантаження науково-педагогічних працівників академії в 2018-2019 навчальному році. 
Доповідає – Шульга Л.В., доцент, начальник навчального відділу.
Постійна комісія вченої ради академії – з питань освітньої діяльності.
відсутній
11.
Про діяльність відділу сприяння працевлаштування студентів і випускників Полтавської державної аграрної академії за 2017 рік.
Доповідає – Петренко Н.В.,  керівник відділу сприяння працевлаштування студентів і випускників академії.
Постійна комісія вченої ради академії – з питань освітньої діяльності.
відсутній
12.
Різне.
12.1
Про затвердження голів екзаменаційних комісій для проведення підсумків атестації здобувачів вищої освіти в 2018-2019 навчальному році. 
Доповідає – Шульга Л.В., доцент, начальник навчального відділу.
Постійна комісія вченої ради академії – з питань освітньої діяльності.
 

№ 152 від

03 вересня 2018 року 

12.2
Про надання рекомендацій проектам наукових досліджень і розробок для їх участі у другому етапі конкурсного відбору проектів, виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.3
Про затвердження змін до Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії в 2018 році.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
№ 120 від
02 липня  2018 року
12.4
Про затвердження змін до Правил прийому на навчання до Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
№ 123 від
02 липня  2018 року
12.5
Про затвердження змін до Правил прийому на навчання до Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
№ 123 від
02 липня  2018 року
12.6
Про затвердження змін до Правил прийому на навчання до Лохвицького механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
№ 123 від
02 липня  2018 року
12.7
Про затвердження змін до Правил прийому на навчання до Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
№ 123 від
02 липня  2018 року
12.8.
Про затвердження змін до Правил прийому на навчання до Коледжу управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
№ 123 від
02 липня  2018 року
12.9
Про затвердження змін до Правил прийому на навчання до Хомутецького ветеринарно-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
№ 123 від
02 липня  2018 року
12.10
Про затвердження змін до Правил прийому на навчання до Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
№ 123 від
02 липня  2018 року
12.11
13.11. Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи здобувачу наукового ступеня кандидата наук Горбатюк Людмилі Михайлівні за темою кандидатської дисертації «Формування та ефективність інвестицій у зерновиробництві сільськогосподарських підприємств» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та про призначення науковим керівником доктора економічних наук, професора Махмудова Ханлара Зейналовича, завідувача, професора кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.12.
13.12. Про зміну наукового керівника дисертаційної роботи здобувачу наукового ступеня кандидата наук Брикуну Олександру Миколайовичу, асистенту кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії та про призначення науковим керівником доктора технічних наук професора Горика Олексія Володимировича, завідувача, професора кафедри загальнотехнічних дисциплін  Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.13
13.13. Про зміну наукової спеціальності здобувачу наукового ступеня кандидата наук Брикуну Олександру Миколайовичу, асистенту кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії та затвердження теми кандидатської дисертації у наступній редакції: «Удосконалення процесу дробоструминного очищення внутрішньої поверхні корпусних виробів типу тіл обертання» зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.14
Про прикріплення здобувачем наукового ступеня доктора наук Вараксіної Олени Вікторівни, кандидата економічних наук, директора Інституту післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії до кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії зі спеціальності 073 «Менеджмент» та затвердження теми докторської дисертації у наступній редакції: «Управління інформаційною безпекою підприємств харчової промисловості в умовах глобалізації».
Про призначення науковим консультантом доктора економічних наук, професора Маркіної Ірини Анатоліївни, завідувача, професора кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
№  712-ст від
02 липня  2018 року
12.15
Про результати проведення студентської наукової конференції (25-26 квітня 2018 року) та науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (16-17 травня 2018 року) Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.16
Про затвердження до друку Збірника матеріалів студентської наукової конференції 25-26 квітня 2018 року, у двох томах, обсягом 812 с.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.17
13.17. Про затвердження до друку Збірника наукових праць професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2017 році, обсягом 292 с.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.18
13.18. Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Економічний аналіз» для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», напряму підготовки 051 «Економіка», обсягом 290 с.
Автори: Єгорова Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії;
Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень, декан факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії;
Тютюнник Юрій Михайлович, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.19
13.19. Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Безпаперова бухгалтерія на підприємстві» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалістів-практиків у сфері обліково-аналітичної роботи, слухачів інститутів післядипломної освіти та факультетів підвищення кваліфікації, обсягом 252 с.
Автори: Плаксієнко Валерій Якович, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
Назаренко Інна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічного контролю та аудиту Сумського національного аграрного університету;
Гаркуша Сергій Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.20
Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Реклама і рекламна діяльність» для здобувачів вищої освіти ступеню вищої освіти «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», обсягом 230 с.
Автори: Калюжна Юлія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії;
Хурдей Вікторія Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії;
Воронько-Невіднича Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.21
Про затвердження до друку рукопису монографії «Екологія людини:  особистісна складова», обсягом 212 с.
Автор: Плаксієнко Ірина Леонідівна, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та біологічної хімії Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.22
Про затвердження до друку рукопису монографії «Management of the 21st century: globalization challenges»,обсягом 536 с.
Автори: під загальної редакцією Маркіної Ірини Анатоліївни, доктора економічних наук, професора, завідувача, професора кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.23
13.23. Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності» для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців з бухгалтерського обліку.
Автор: Грабовська Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.24
13.24. Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Фінансове управління державним боргом» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» ступеня вищої освіти «Магістр», обсягом 217 с.
Автор: Бражник Людмила Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
 
відсутній
12.25
13.25. Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Страховий менеджмент» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» ступеня вищої освіти «Магістр», обсягом 252 с.
Автори: Аранчій Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;
Остапенко Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;
Остапенко Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.26
Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Основи біохімії та особливості обміну речовин» для здобувачів вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», 181 «Харчові технології», обсягом 229 с.
Автори: Крикунова Валентина Юхимівна, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач, професор кафедри загальної та біологічної хімії Полтавської державної аграрної академії;
Кулинич Сергій Миколайович, доктор ветеринарних наук, професор, декан факультету ветеринарної медицини;
Самойлік Марина Сергіївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії;
Колєснікова Лариса Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри загальної та біологічної хімії Полтавської державної аграрної академії;
Петренко Максим Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
відсутній
12.27
Про затвердження Тимчасового положення про перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти Полтавській державній аграрній академії на наявність запозичень з інших документів.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
№ 122 від
02 липня  2018 року
12.28
Про затвердження Положення про провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти в Полтавській державній аграрній академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
№ 122 від
02 липня  2018 року
12.29
Про затвердження Тимчасового положення про репозитарій кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти Полтавській державній аграрній академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
№ 122 від
02 липня  2018 року
12.30
Про затвердження Положення про рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників Полтавської державної аграрної академії (нової редакції).
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
Витяг з протоколу
  № 23 від 26 червня  2018 року
№ 122 від
02 липня  2018 року
12.31
Про затвердження Положення про обласний конкурс творчих робіт для школярів та юнацтва «Громада моєї мрії».
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
№ 122 від
02 липня  2018 року
12.32
Про затвердження Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Полтавській державній аграрній академії (нової редакції).
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.
№ 122 від
02 липня  2018 року
12.33
Про ліміт стипендіатів здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним
замовленням та мають право на призначення академічної стипендії на основі здобутого
ними рейтингового балу під час семестрового контролю.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради
академії.
Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна.
№ 122 від
02 липня  2018 року
12.34

Про зміну назви теми кандидатської дисертації аспіранту денної форми навчання кафедри менеджменту Аль Ширафі Мохаммед Авад та затвердження її у наступній редакції: «Антикризове управління розвитком в сфері охорони здоров’я» зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий  керівник – доктор економічних наук, професор Маркіна Ірина Анатоліївна,  завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає –  Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

  № 23 від 26 червня  2018 року

відсутній
12.35

Про зміну підпорядкування навчально-наукової лабораторії хімічного аналізу об’єктів навколишнього середовища факультету агротехнологій та екології.

Доповідає –  Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

  № 23 від 26 червня  2018 року

№ 119 від 26 червня 2018 року

 

Діяльність: