До народного музею ПДАУ повернулася бандура Михайла Токаревського

Як відгомін минулого - 20-х років ХХ сторічча - на полицю музею повернулася старовинна бандура (кінця ХІХ ст.) завідувача кооперативного технікуму (сучасний ПДАУ) Михайла Токаревського (1922-23 рр.). Після тривалої реставрації вона ніби промовляє сучасній молоді: "Навчайтеся, працюйте, але не забувайте, що у світі завжди є місце українській пісні".

На фото: д. е. н., професор Андрій Пантелеймоненко, диркекторка народного музею ПДАУ Наталія Локес зі здобувачами вищої освіти першого курсу ННІЕУПІТ