Інформація для слухачів підготовчих курсів

Перелік сертифікатів ЗНО (вступних випробувань) необхідних для вступу за спеціальностями в 2018 р.

Мінімальна кількість балів з кожного предмета 100 балів

Перелік спеціальностей за якими нараховуються додаткові бали за закінчення підготовчих курсів:

101 Екологія;

133 Галузеве машинобудування;

181 Харчові технології;

201 Агрономія;

202 Захист і карантин рослин;

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва;

208 Агроінженерія.

З нормативно-правовим актом з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти можна ознайомитися за посиленням:

https://mon.gov.ua/ua/tag/vstupna-kampaniya-2018