Кафедра "Підприємництва і права" запрошує до участі у Міжнародній науково-практичній конференції

Міжнародна науково-практична конференція (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору»

Формування тенденції стабільного розвитку економічної системи можливе лише за рахунок розвитку підприємницьких структур. Науковий розвиток та технологічний прогрес сприяє формуванню нового економічного мислення та нових наукових теорій. Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України. З’являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються наступні напрямки:
• Розвиток підприємницьких структур як основа стабілізації національної економіки
• Економіка та управління підприємницьких структур
• Інформаційне забезпечення підприємницьких структур
• Сучасна торгівля і підприємництво: теорія, практика, перспективи розвитку
• Перспективи розвитку підприємництва в умовах євроінтеграції
• Якість та безпечність товарів
• Бухгалтерський облік, аналіз та аудит підприємницьких структур
• Правове забезпечення  та державна підтримка розвитку підприємств
• Сучасні освітні технології в підготовці підприємців
• Комерційна логістика
• Соціальне підприємництво.

Форма участі: дистанційна.

Детальна інформація.