Конференція "Маркетингове забезпечення продуктового ринку"

VIII Міжнародна науково-практична конференція "Маркетингове забезпечення продуктового ринку"

24-25 травня 2016 року на базі ПДАА кафедрою маркетингу було організовано та проведено VІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Маркетингове забезпечення продуктового ринку".

Тематика досліджень стосувалася проблем:

  • теорії та практики продовольчого маркетингу;
  • логістичного управління діяльністю підприємств АПК;
  • інноваційних технологій в маркетингу;
  • маркетингового менеджменту підприємств АПК;
  • фінансових аспектів маркетингової діяльності.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику «Наукові праці Полтавської державної аграрної академії», який згідно з постановою Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.2010 р. включений до Переліку фахових видань з економічних, а також видано збірник Матеріалів конференції.

На конференцію прибула делегація з Природничого університету у Познані (Республіка Польща), представники кафедри економіки підприємства: професор, доктор Владислава Лучка та доктор наук Славомір Каліновскі.

Роботу конференції зі вступного слова розпочав доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, завідувач кафедри економіки підприємства Макаренко Петро Миколайович, який наголосив на актуальності розгляду досліджуваних питань та вирішення існуючих проблем вітчизняного та закордонного продуктових ринків.

На пленарному засіданні заслухано та обговорено наступні доповіді:

1. Комаріст О.І.,  к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу,  Полтавська держана аграрна академія; Алдохіна Н.І., к.е.н., доцент, Харківський національний економічний  університет імені Семена Кузнеця
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ХОЛІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ МАРКЕТИНГУ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА

Решетнікова О.В., к.е.н., доцент кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія
ЛОГІСТИЧНІ СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Władysława  Łuczka, Prof. dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
RYNEK ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ W OKRESIE AKCESJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Устік Т.В., к.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ ПЛОДІВ І ЯГІД

Калюжна Ю.П., к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія
СТАНОВЛЕННЯ РЕКЛАМИ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ

Процюк Н.Ю., аспірант кафедри маркетингу, Полтавська державна аграрна академія
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІУ ході проведення конференції кожна доповідь супроводжувалася активним обговоренням досліджуваної наукової проблематики та пошуком шляхів удосконалення існуючих на сьогоднішній день проблем розвитку продуктового ринку, а також розглядалися питання ефективного впровадження маркетингу в діяльність підприємницького сектору вітчизняного ринку продовольства.З заключним словом до присутніх звернулася Еміля Ясюк, радник з питань науки і освіти Посольства Республіки Польщі у м. Києві. Вона наголосила на важливості проведення подібних заходів з метою популяризації наукових досліджень в усіх галузях знань.
Пані Еміля Ясюк запросила всіх учасників заходу до Полтавської обласної філармонії на концерт сучасної класичної музики «Польсько-українські музичні діалоги», у виконанні національного камерного оркестру «КИЇВСЬКІ СОЛІСТИ».
Фото звіт за посиланням: http://gallery.pdaa.edu.ua/albums/3597

Звіт про проведення VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продуктового ринку», а також Резолюція додаються за відповідними посиланнями.

Організатори заходу вдячні всім присутнім за проявлену активність та зацікавленість у роботі кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії.
Особливу подяку висловлюємо Кощенко О.М., фахівцю міжнародного відділу, координатору українсько-польської співпраці ПДАА, за допомогу в організації і проведенні заходу.Запрошуємо всіх бажаючих до подальшої наукової співпраці!