Креативний тренінг розвитку навичок командної взаємодії

11 жовтня 2016 року під час проведення практичного заняття з дисципліни «Теорія державного управління» професором Лозинською Т. М. та асистентом Браславець Т. М. за  активної підтримки керівника психологічної служби – Шупти І. М., викладачів кафедри публічного управління та адміністрування – Сердюк О. І., Мирної О. В. та здобувачів вищої освіти спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» відбувся креативний тренінг розвитку навичок командної взаємодії «Мотузковий курс».

Цей курс є командотворчим тренінгом, де учасники створюють команду, й працюють у ній. Даний тренінг допомагає набути й закріпити важливі управлінські вміння : чути один одного, говорити по суті, орієнтуватися не лише на результат, але й на тривалий процес його досягнення.

Цінність результатів мотузкового тренінгу визначалася не лише кількістю вправ, проте й кількістю та важливістю зроблених відкриттів та отриманих уроків, серед яких : командне прийняття рішень, згуртованість, формування довіри, відповідальності,  внесок у спільну та особисту перемогу, накопичення позитивних емоцій.

Крім того, саме тренінг допоміг у такий незвичний спосіб познайомитися викладачам випускової кафедри з першокурсниками зі спеціальності  
074 «Публічне управління та адміністрування».

На думку учасників, «Мотузковий курс» став прекрасною нагодою для започаткування традиції щодо організації спільного активного дозвілля на кафедрі  публічного управління та адміністрування, яка в 2016 році почала відлік в історії свого становлення.

Далі.

Діяльність: