Оголошення про набір до аспірантури на 2020‒2021 н. р.

Полтавська державна аграрна академія

ОГОЛОШУЄ
прийом до аспірантури
для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії

зі спеціальностей:

Код та найменування галузі знань
Шифр та найменування спеціальності
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
20 Аграрні науки та продовольство
201 Агрономія
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
21  Ветеринарна медицина
211 Ветеринарна медицина
28 Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування

Вступники подають документи до аспірантури за державним (регіональним) замовленням України і за рахунок коштів юридичних та/або фізичних осіб з 03 серпня по 17 серпня 2020 року.

Етапи вступної кампанії
Очна (денна), заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів
03 серпня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів
17 серпня 2020 р.
Строки проведення вступних випробувань
з 18 серпня по 30 серпня 2020 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та рекомендованих до зарахування осіб за державним замовленням.
 
до 12.00 31 серпня 2020 р.
Термін зарахування вступників за державним замовленням
до 12.00 01 вересня 2020 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 15.00 01 вересня 2020 р
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 12.00 02 вересня 2020 р.

 

Форма і строки підготовки в аспірантурі: очна (денна), заочна форми  – 4 роки.

 

Вступні випробування:

 • іспит з іноземної мови,

 • іспит зі спеціальності.

Документи, що вступники подають до аспірантури:

 • заява на ім’я ректора (заява);

 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений (печаткою) за місцем роботи (для непрацюючих випускників – у відділі кадрів ПДАА);

 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за їх відсутності реферат з обраної наукової спеціальності з письмовим висновком (протоколом) передбачуваного наукового керівника);

 • автобіографія;

 • ксерокопія диплома та додатка до диплома про вищу освіту (магістра чи спеціаліста), завірені нотаріально. У разі зміни вступником прізвища додається ксерокопія документа про зміну прізвища, завірена у відділі кадрів ПДАА;

 • копія паспорта (1‒2 стор. та прописка), завірена у відділі кадрів ПДАА (3 прим.);

 • копія ідентифікаційного коду, завірена у відділі кадрів ПДАА (3 прим.);

 • копія військового квитка (приписне свідоцтво), завірена у відділі кадрів ПДАА (2 прим.);

 • копія трудової книжки, засвідчена за місцем роботи;

 • згода на збір та обробку персональних даних;

 • чотири фотокартки 3х4;

 • характеристика з останнього місця роботи або навчання, засвідчена гербовою печаткою.

 

Усі копії документів (окрім нотаріально завірених диплома та додатка до нього)  засвідчуються за оригіналами у відділі кадрів ПДАА. Особа, яка подає копії документів до аспірантури, повинна обов’язково  пред’явити оригінали.

 

Більш детальну інформацію щодо зарахування та навчання в аспірантурі можна отримати за адресою:

м. Полтава   вул. Сковороди 1/3,  адміністративний корпус,  каб. 15, аспірантура та докторантура.

Тел. для довідок: 50-03-74

  066-202-72-57 Лихопій Вікторія Іванівна

  095-559-76-17 Самар Оксана Сергіївна

https://www.pdaa.edu.ua/content/aspirantura-i-doktorantura

www.asp.pdaa@ua.fm

 

 

 

Діяльність: