Оголошується набір до аспірантури на лютий 2019 р.

Полтавська державна аграрна академія

ОГОЛОШУЄ
прийом до аспірантури


для здобуття ступеня доктора філософії на умовах контракту

зі спеціальностей:

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

21  Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

 

Документи від вступників до аспірантури за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форми навчання, які вступають у 2019 році приймаються з 01 по 15 лютого 2019 року.

Етапи вступної компанії

Очна (денна), заочна форма навчання

Початок прийому документів

 01 лютого 2019 року

Закінчення  прийому заяв та документів від осіб, які  мають право складати вступні випробування

 до 15 лютого 2019 року

Строки проведення вступних випробувань

 з 18 лютого – по 25 лютого 2019 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

 26 лютого 2019 року

Термін зарахування вступників

 За кошти фізичних та юридичних осіб – до 28 лютого 2019 року 

Форма і строки підготовки в аспірантурі: очна (денна), заочна форми  - 4 роки.

Вступні випробування:

 • додатковий іспит зі спеціальності (за необхідності),
 • іспит з іноземної мови,
 • іспит зі спеціальності.

Документи, що подаються вступниками до аспірантури:

 • заява встановленого зразка на ім’я ректора.
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (завірено нотаріально);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів з обраної наукової спеціальності та їх копії, а за їх відсутності – реферат з обраної наукової спеціальності обсягом 25–30 сторінок;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • характеристика з останнього місця роботи (навчання);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (2 шт.);
 • копію ідентифікаційного коду (2 шт.);
 • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відділом кадрів академії. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

 

Більш детальну інформацію щодо зарахування та навчання в аспірантурі можна отримати за адресою:
м. Полтава вул. Г. Сковороди 1/3, адміністративний корпус, каб. 15, відділ аспірантури та докторантури.

Тел. для довідок (066) 202 72 57 Лихопій Вікторія Іванівна
https://www.pdaa.edu.ua/content/aspirantura-i-doktorantura
www.asp.pdaa@ua.fm

Аудиторія: 

Діяльність: