Практикоорієнтований підхід до підготовки фахівців у Полтавському державному аграрному університеті

Системні заходи з практичної підготовки фахівців у Полтавському державному аграрному університеті здійснюються з першого курсу навчання студентів. Відповідно до завдань навчальної практики були проведені виїзді заняття, базою яких стали провідні вітчизняні підприємства.

 

14 липня 2021 року здобувачі вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини та 071 Облік і оподаткування Полтавського державного аграрного університету під час навчальної практики відвідали Групу компаній «КМ».

 

Під час виїзного заняття студенти ознайомились з практикою здійснення міжнародних логістичних операцій, організацією складського комплексу, виробничими процесами на митному складі та складі тимчасового зберігання товарів, функціями митно-брокерської служби, а також з головними завданнями зони митного контролю.

Такі зустрічі відбуваються не вперше. Вони стали прикладом успішної взаємодії закладу вищої освіти з бізнесом, оскільки спільною метою як університету, так і митниці – є підготовка і працевлаштування висококваліфікованих фахівців.

Висловлюємо вдячність Групі компаній «КМ» – нашим безпосереднім стейкхолдерам, за плідну співпрацю, державницький підхід до розуміння завдань вищої освіти і вагомий внесок у формування програмних результатів навчання майбутніх фахівців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: