Проведення первинної акредитаційної експертизи ОПП "ПУА"

22 січня 2018 р. експертна комісія під головуванням д.держ.упр, професора, завідувача кафедри публічного управління та адміністрування ПДАА Лозинської Т. М. провела первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 074 (281) «Публічне управління та адміністрування» СВО «Магістр» в Українському державному університеті залізничного транспорту (м. Харків).

       

Факультети: