Публічне управління та адміністрування: від ідеї до проекту

Студенти 2 курсу спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування факультету економіки та менеджменту ПДАА 26 червня 2019 р. активно попрацювали на тренінгу «Від ідеї до проекту «Майстерня активної молоді». Тренінг проходив в рамках навчальної практики Адміністративний менеджмент (керівник практики доцент, к.е.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування О. В. Мирна).

Загальновідома істина: «Не існує зовсім безпроблемних населених територій». Саме тому була розроблена на 2016-2020 рр. міська цільова програма «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Полтаві», спрямована на вирішення проблем, на досягнення кількісних і якісних змін на краще через залучення активних громадян до процесу розподілу фінансових ресурсів.

Під час тренінгу особливий інтерес здобувачів вищої освіти викликала проведена тренером, експертом з бюджету участі, громадським активістом Романом Широких і керівником ГО «Центр розвитку та співпраці громад» Анною Шавиро розвиваюча комунікаційні навички та необхідну для активного громадянина особистісну характеристику – сміливість брати на себе відповідальність, гра.

Одержана інформація дозволила студентству сформувати ідеї, характеристики майбутніх проектів, визначитися з фінансовими механізмами реалізації проектів, окреслити елементи просування під час електронного голосування.

Набуті навички щодо формулювання та аналізу проблеми, на вирішення якої спрямовано проект, проведення кошторисно-витратних розрахунків, написання SMART-проекту, особливостей реалізації промо-кампанії сформували у молоді впевненість у власних силах для написання і подання конкурсних проектів з метою поліпшення соціально-інфраструктурного простору із застосуванням актуально-креативних, творчо-інноваційних підходів до питань відпочинку молоді, комунікаційної взаємодії містян різних поколінь, підвищення рівня безпечності навколишнього середовища.

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: