Відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Селекція, генетика та насінництво сільськогосподарських культур», присвячена 50-річчю селекції рослин в ПДАА.

      22-23 травня 2013 року в Полтавській державній аграрній академії відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Селекція, генетика та насінництво сільськогосподарських культур», присвячена 50-річчю селекції рослин в ПДАА.
      У роботі конференції прийняли участь науковці з України, Росії, Молдови, Казахстану. Серед них: доктор с-г. наук, професор, завідуючий кафедрою селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії Тищенко Володимир Миколайович, доктор с-г. наук, професор, академік РАСГН, керівник Московського селекційного центру Московського НДІ сільського господарства «Немчіновка» Гончаренко Анатолій Олексійович; доктор с-г. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимого жита ДНУ Воронежського НДІСГ Тороп Олександр Андрійович, доктор біологічних наук,  професор, член-кореспондент НААН України, старший науковий співробітник, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Чеботарь Сабіна Віталіївна.
      55 науковців, що працюють в сферах селекції та насінництва польових культур, генетиці та біотехнології рослин, фізіології представили тези доповідей, що опубліковані в збірнику матеріалів конференції.

Пленарне засідання відкриває проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, кандидат с.-г. наук, доцент Опара Микола Миколайович. На фото (зліва направо): Кір'ян Віктор Михайлович,  заступник директора з наукової роботи Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН, Опара Микола Миколайович, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, кандидат с.-г. наук, доцент, Тищенко Володимир Миколайович, доктор с-г. наук, професор, завідуючий кафедрою селекції, насінництва і генетики, Гончаренко Анатолій Олексійович доктор с-г. наук, професор, академік РАСГН, керівник Московського селекційного центру Московського НДІ сільського господарства «Немчинівка», Тороп О. А., доктор с-г. наук, професор, головний науковий співробітник  лабораторії селекції озимого жита ГНУ Воронежський НІІСГ.

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Селекція, генетика та насінництво сільськогосподарських культур» (Україна, Росія, Молдова, Казахстан)

Доктор с-г. наук, професор, академік РАСГН, керівник Московського селекційного центру Московського НДІ сільського господарства «Немчинівка» Гончаренко Анатолій Олексійович та доктор с-г. наук, професор, завідуючий кафедрою селекції, насінництва і генетики Тищенко Володимир Миколайович  на селекційних ділянках пшениці м’якої озимої Інституту агрономії ПДАА.

Огляд посівів пшениці озимої на селекційних ділянках НДІ агрономії ПДАА (зліва направо): Батиру Г. К., викладач  кафедри біології рослин, Державного аграрного університету Молдови; Тороп О. А., доктор с-г. наук, професор, головний науковий співробітник  лабораторії селекції озимого жита ДНУ Воронежський НІІСГ; Тищенко В.М., доктор с-г. наук, професор, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики, ПДАА.