Викладачами інженерно-технологічного факультету видано підручник «Основи творення машин»

До фонду бібліотеки Полтавської державної аграрної академії передано, як благодійну допомогу, підручник «Основи творення машин» (М.Я. Бучинський, О.В. Горик, А.М. Чернявський, С.В. Яхін (за редакцією доктора технічних наук, професора О.В. Горика) // Харків: Вид-во «НТМТ», 2017. – 448 с.) у кількості 30 (тридцять) примірників.

  

РЕЦЕНЗЕНТИ:
Білецький В.С., доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський Політехнічний Інститут»;
Шупіков О.М., доктор технічних наук, професор, Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України;
Шваб'юк В.І., доктор технічних наук, професор, Луцький національний технічний університет.

Підручник спрямований на розвиток творчого мислення та професійної компетентності здобувачів вищої освіти з метою втілення науково-технічних ідей в реальні конструкції машин, впровадження нових технічних рішень у виробництво. В основу висвітлення алгоритму творення машин покладено історичний досвід появи перших об'єктів техніки й сучасні принципи розвитку машинобудування. Звернуто увагу на основи інженерної творчості, правила творення нової техніки та основи проектно-конструкторської діяльності. Розділи, присвячені приводу і механізмам передачі руху та різним конструкційним матеріалам логічно доповнюють цілісність викладення матеріалу. Не залишилися поза увагою й питання технічної експлуатації машин. Наведено приклади творення машин, які висвітлюють практичний хід інженерної думки при творенні нового.
Підручник розрахований на здобувачів вищої освіти механічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають за скороченими програмами курси «Основи творення машин», «Основи створення нової техніки», «Теорія і технологія наукових досліджень», «Філософія техніки», «Теорія технічних систем», «Основи технічної творчості» та інші, що пов'язані із творенням нових машин, а також для практичного використання в інженерній діяльності.

Факультети: 

Діяльність: