Зустрічі з аспірантами – джерело постійного вдосконалення

22 грудня 2020 року на кафедру публічного управління та адміністрування завітали аспіранти Олексієнко О. В., Саєнко О. П. та Демидкін О. С., які минулого тижня звітувалися про виконання індивідуальних планів дослідження. В атмосфері невимушеного спілкування гарант ОНП «Публічне управління та адміністрування», завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування д. держ. упр., професорка Лозинська Т. М., голова методичної ради спеціальності «Публічне управління та адміністрування» професорка кафедри, к. е. н. Сердюк О. І. та професор кафедри, д. е. н. Дорофєєв О. В. разом із аспірантами обговорили плани їхньої подальшої роботи та отримали від них слушні пропозиції щодо можливості коригування ОНП. Здобувачі ступеня доктора філософії, зокрема, зауважили про доцільність включення до програми освітніх компонент, дотичних до предмета дослідження у сфері економічної політики, та таких, що розкривають зміст спеціальних методів дослідження.

Думка наших основних стейкхолдерів – здобувачів ступеня доктора філософії буде врахована у процесі обговорення проєкту ОНП на 2021–2022 навчальний рік.

 

 

 

 

Аудиторія: 

Діяльність: