Барат Юрій Михайлович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Селекції, насінництва і генетики

Посада: 

доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 58,

м. Полтава, Україна, 36003

e-mail: iurii.barat@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Полтавська державна аграрна академія: вчений агроном (2004 р.)

Аспірантура: 

Аспірантура Полтавської ДАА (2004-2007 рр.). Тема кандидатської дисертації “Урожайність та якість зерна пивоварних сортів ячменю ярого залежно від мінерального живлення, норм висіву насіння, строків та способів збирання”.

Досвід роботи: 

- 1996-2000 рр. – помічник бригадира тракторної бригади КСП
ім. “Жовтневої революції” Шишацького району Полтавської області;
- 2000-2004 рр. – агроном ПП “Агроекологія” Шишацького району;
- 2004-2007 рр. – аспірант Полтавської державної аграрної академії;
- 2008-2011 рр  – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту агрономії ПДАА;
- 2011-2012 рр. - асистент кафедри селекції, насінництва та генетики ПДАА;
- 2011-2012 рр. – робота за сумісництвом, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту агрономії ПДАА;
- 2012-2015 рр. - старший викладач кафедри селекції, насінництва та генетики ПДАА;
- з 2015 року – доцент кафедри селекції, насінництва та генетики ПДАА;

Знання мов: 

українська, російська, німецька

Підвищення кваліфікації: 

  • Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво, Інститут зернового господарства УААН, м. Дніпропетровськ (2010 р.);
  • підвищення кваліфікації за спеціальністю «Сільськогосподарське дорадництво», Полтавська державна аграрна академія, (2012 р.);
  • підвищення кваліфікації за спеціальністю «Генетика складних ознак та інформаційне забезпечення селекційних і генетичних досліджень», Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, (2013 р.).;
  • підвищення кваліфікації за спеціальністю «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/000900-16 від 30.09.2016 р.
  • Підвищення кваліфікації за темою «Організація та навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін «Плодівництво», «Виробництво садивного матеріалу», «Технологія заготівлі та зберігання насіння», Уманський національний університет садівництва, м. Умань. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 175176 від 27.12.2017 р.

Участь у семінарах: 

Семінар „Практичні аспекти впровадження технологій органічного землеробства та виробництва „екологічно чистої продукції” в Полтавській області”, ПДАА (2008 р.).

 

Здобутки: 

- отримано диплом кандидата сільськогосподарських наук (2010 р.);
- нагороджений грамотою ПДАА (2013 р.).

Публікації: 

  • видано близько 15 методичних праць;
  • опубліковано 29 наукових статей і тез у співавторстві з іншими науковцями.

Обов'язки: 

  • відповідальний за профорієнтаційну роботу кафедри;
  • куратор 2 групи 4 курсу факультету агротехнологій та екології;
  • член всеукраїнського ГО «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова».

Факультети: