Березіна Людмила Михайлівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

професор кафедри

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра економіки підприємства, каб. 464

тел. (0532) 56-98-24

Ідентифікатори науковця:

Доктор економічних наук, професор працює на кафедрі з 1996 р. Займається дослідженням: «Розвиток організаційно-економічних відносин підприємств АПК».

Викладає такі дисципліни: "Інтелектуальний бізнес ", "Економіка і організація агропромислових формувань", "Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств", "Економічні відносини підприємств у системі агропромислового виробництва".

Освіта: 

Закінчила Полтавський кооперативний інститут у 1979 р. за спеціальністю «Економіка торгівлі» з відзнакою.

Докторантура: 

Закінчила докторантуру у 2012 р. Захистила докторську дисертацію на тему: "Формування і розвиток організаційно-економічних відносин підприємств АПК". 

Вчені звання: 

Професор

Досвід роботи: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 40 років, у т.ч. у ПДАА 21 рік.

Знання мов: 

українська, російська, німецька та англійська.

Участь у міжнародних проектах: 

Міжнародний проект Tempus Tacis. Стажування у Віденському університеті польових культур. Підготовка курсу "Економіка ресурсів".

Підвищення кваліфікації: 

У 2009 році пройшла підвищення кваліфікації у Полтавському унівеситеті споживчої кооперації України.

Підвищення кваліфікації в економіки підприємства в ПУСКУ на кафедрі економіки підприємства. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 490021 від 12.06.2009р.
ІІ вища освіта зі спеціальності «Менеджмент організацій
Захист докторської дисертації у травні 2013 р.
Отримано вчене звання професора у 2014 році.

Підвищення кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі при викладанні дисципліни "Економіка" у ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України з 05.10.17 - 19.10.17. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/004404-17 від. 19.10.17 р. 

Здобутки: 

Нагороджена грамотами Міністерства аграрної політики України, управління агропромислового розвитку Полтавської державної обласної адміністрації, Знаком «Відмінник аграрної освіти».

Публікації: 

Має близько 200 наукових і методичних публікацій в українських та зарубіжних виданнях.

Список публікацій: 

Обов'язки: 

1. Заступник завідувача кафедри.

2. Член спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01.

3. Член вченої ради академії.

4. Член науково-методичної ради факультету економіки та менеджменту.