Будник Ніна Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Харчових технологій

Посада: 

Завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук. Гарант спеціальності 181 Харчові технології першого рівня вищої освіти "Бакалавр"

Контактна інформація: 

Е-mail:  nina0976@ukr.net,      nina.budnyk@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

 

Освіта: 

У 1996 році закінчила Полтавський технікум м’ясної промисловості і отримала диплом молодшого спеціаліста зі спеціальності « Технологія м’яса і м’ясопродуктів» У 2001 році закінчила денне відділення Українського державного університету харчових технологій і отримала диплом з відзнакою зі спеціальності « Технологія зберігання консервування та переробки м’яса».

Аспірантура: 

13 лютого 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.03 Національного університету харчових технологій м. Київ захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.18.04 - технологія м’ясних молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів на тему «Удосконалення технології варених ковбас з кістковою пастою»  та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

Вчені звання: 

Доцента присвоєно у 2014 р

Досвід роботи: 

Стаж науково-педагогічної роботи 19 років у тому числі 2 роки у ПДАА
- після закінчення Полтавського технікуму м’ясної промисловості 1996 рік працювала інспектором другого операційного відділу Полтавського центру по нарахуванню та виплаті пенсій і допомог ;
- з 1996 по 2001 р. навчалася на денній формі в Національному  університеті харчових технологій  за спеціальністю технологія зберігання, консервування та переробки м’яса;
з 2001 р. – 2002р.  викладач - стажист кафедри технології та організації харчових виробництв ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
- з 2002 - 2010 р. – асистент кафедри  технології та організації харчових виробництв ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ;
- з 2011 р. по 2012 р. –  старший викладач вище зазначеної кафедри
- з 2013 р.- 2018 р. доцент кафедри технологій харчових  виробництв та ресторанного  господарства ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ;
- з вересня 2018 р. – доцент кафедри харчових технологій Полтавської державної аграрної академії

Знання мов: 

українська – вільно, російська – вільно, англійська, французька – зі словником

Підвищення кваліфікації: 

  1. Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, м. Київ Свідоцтво № 12СПК 490029 реєстраційний номер 14056 від 6.12.2014 -120 год.
  2. Атестація щодо володіння державною мовою Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», посвідчення № ДП08318 від 20.01.2018 р.
  3. Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, м. Київ, свідоцтво серії АБ № 02070938/00978-19, реєстраційний номер №7/2133 від 26.01.2019 р., «Контроль якості та безпечності м’яса та м’ясних продуктів» - 108 годин, 2019 р.
  4. ПДАА. Науково-методична конференція : Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій. Сертифікат СС00493015/000046-20, реєстраційний номер 46, (26-27 лютого 2020 р.) - 12 год.
  5. Czech Technical University in Prague. International scientific and practical conference: «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions», Certificate of participation. «Research of the process of isolation of free unsaturated fatty acids by subcritical water», (September 25-26, 2020).
  6. Національний університет біоресурсів і природокористування, м. Київ.Тема випускової роботти: Впровадження інтерактивних технологій в навчальному процесі при викладанні дисципліни "Технологія цукру та кондитерських виробів". Свідоцтво СС00493706/012436-20 №12436 від 9 жовтня 2020 р – 60 год.
  7. Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти. Семінар "Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація" 24 листопада 2020 року. Сертифікат  (6 годин).

Публікації: 

Має понад 65 наукових праць (в тому числі 2 монографії), 5 патентів на корисну модель, 2 нормативні документа (ТУ та ТІ).

Електронний репозитарій

Список публікацій: 

Обов'язки: 

Завідувач кафедри Харчових технологій з 2020 року.
Куратор академічної групи спеціальності 181 Харчові технології з вересня 2018 року.
Керівник науково – дослідної теми кафедри «Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв» (№ ДР 0115U006745) з 2019 року
Читає лекції і проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін:
Технологія м’яса і м’ясних продуктів
Технологія цукру та кондитерських виробів
Теоретичні основи харчових виробництв
Технологія м’яса, м’ясних продуктів і риби
Технологія цукрового виробництва