Дядик Тетяна Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Маркетингу

Посада: 

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра маркетингу, каб. 463

тел. (0532) 56 98 24

tetiana.diadyk@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Працює на посаді доцента кафедри маркетингу

Основні навчальні дисципліни: «Економіка праці і соціально трудові відносини», «Контролінг»


 

Освіта: 

Закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2000 р. за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація економіста з обліку і фінансів.
Перепідготовка (Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії) зі спеціальності «Економіка підприємства», кваліфікація спеціаліста з економіки підприємства.

Аспірантура: 

2001-2004 рр. – аспірантура Полтавської державної аграрної академії, спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.
Кандидат економічних наук з 2004 року. Тема дисертаційної роботи «Конкурентоспроможність виробництва молока в умовах ринку».

Докторантура: 


Вчені звання: 

Доцент з 2008 року.

Досвід роботи: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 16 років, у т.ч. у ПДАА 16 років.

Знання мов: 

українська, російська, англійська

Участь у міжнародних проектах: 


Стажування: 


Підвищення кваліфікації: 

1. Підвищено кваліфікацію (Полтавський університет споживчої кооперації України ННІ післядипломної освіти) за напрямом «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 490073 від 12 травня 2009 р.).
2. Підвищено кваліфікацію (перепідготовка) (Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії) з спеціальності «Економіка підприємства» (диплом про перепідготовку 12 ДСК №200343 від 30 липня 2010 р.)
3. Підвищено кваліфікацію (НУБІПУ ННІ післядипломної освіти) за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 911521 від 28 лютого 2014 р.). Реєстр.номер 374

Участь у семінарах: 

Взяла участь у понад 30 наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах.

Здобутки: 

1. Нагороджена грамотою за активну науково-педагогічну діяльність, громадську роботу, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівника сільського господарства ректором Полтавської державної аграрної академії, професором В.М. Писаренком, 2006 р.
2. Нагороджена грамотою за сумлінну працю та з нагоди 50-річчя створення економічного факультету ректором Полтавської державної аграрної академії, професором В.М. Писаренком, 2010 р.
3. Отримана подяка від декану відділу економічних наук Варшавського аграрного університету (Польща) за організацію ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування та розвиток інтеграційних процесів в АПК».
4. Нагороджена грамотою за успіхи в науково-педагогічній діяльності, громадську активність, професіоналізм в роботі з нагоди професійного свята– Дня працівника сільського господарства ректором Полтавської державної аграрної академії, професором В.І. Аранчій, 2011 р.

Публікації: 

Має близько 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. 

Список публікацій: 

Обов'язки: 

  • заступник завідувача кафедри маркетингу
  • голова науково-методичної ради спеціальності "Маркетинг"

Факультети: