Калініченко Олександр Володимирович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, каб. 476

тел. (0532) 56-98-24

 

Ідентифікатори науковця:

Дата народження: 1 жовтня 1976 року. Працює на посаді доцента кафедри економіки підприємства з 1 вересня 2005 року, а з 2.09.2019р. - на посаді доцента кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.

Основні навчальні дисципліни: “Національна економіка”, “Економіка і організація енергоощадження”, “Економіка підприємства”, “Інноваційний розвиток підприємства”. Крім цих дисциплін, за час роботи на кафедрі викладав такі дисципліни, як “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Аналіз національної економіки”.

Освіта: 

У 2002 році закінчив Полтавську державну аграрну академія за спеціальністю “Менеджмент організацій” та здобув кваліфікацію економіста-менеджера.
У 2010 році закінчив Полтавську державну аграрну академію (Інститут післядипломної освіти) зі спеціальності “Економіка підприємства” та здобув кваліфікацію “Спеціаліст з економіки підприємства”.

Аспірантура: 

У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Оцінка і шляхи підвищення економічної та енергетичної ефективності виробництва цукрових буряків” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) і отримав відповідний науковий ступінь кандидата економічних наук (диплом: ДК № 000378 від 10. 11. 2011 р.).

Вчені звання: 

доцент

Досвід роботи: 

Досвід науково-педагогічної роботи складає більше 15 років, у т.ч. у ПДАА – 15 років.
Отримав 2 золоті медалі на Міжнародній виставці винаходів (м. Варшава Польща) та Міжнародному салоні винаходів і нових технологій “Новое время” (м. Севастополь Україна).
Постійно здійснюється підготовка студентів до участі у міжнародних та всеукраїнських стипендіальних програмах та конкурсах, а саме:
1. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук Міністерства освіти і науки України.
2. Конкурсі молодих учених, спеціалістів і студентів на кращу наукову роботу, що проводився Інститутом стратегічних оцінок (ІСО) при Президентському фонді Леоніда Кучми “Україна”.
3. Конкурсі студентських наукових робіт Фонду В. Пінчука “Завтра. UA”.
4. Всеукраїнському молодіжному конкурсі “Новітній інтелект України”, що проходить у рамках Міжнародного благодійного Фонду “Україна 3000”.
5. Всеукраїнському проекті “Україна сьогодні: Новий старт. Економічний і соціальний розвиток” за підтримки Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, ВМГО “Студентська республіка”.
6. Всеукраїнському конкурсі студентських проектів економічних реформ за підтримки Всеукраїнської спілки вчених-економістів та Національної академії наук України.
7. Конкурсі студентських наукових робіт з тематичного напряму “Сталий розвиток за участі місцевих громад” за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”.
8. Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.
9. Конкурсі есе Фонду братів Кличків та Фонду Конрада Аденауера в рамках спільного проекту “Оздорови суспільство”.
10. Конкурсі на кращу наукову роботу Ради ректорів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Полтавського регіону та Обласного наукового студентського товариства.
Підготовлено 411 студентів для участі в наукових конкурсах та стипендіальних програмах, з них підготовлено 417 наукових робіт, – серед яких 105 переможців в наукових конкурсах.

Знання мов: 

українська, російська, англійська зі словником

Участь у міжнародних проектах: 

За замовленням закордонних установ брав участь у виконанні НДДКР (проект “Pellets for Power Sustainable Biomass in Ukraine” за грантом уряду Королівства Нідерландів).

Підвищення кваліфікації: 


У 2003 р. – закінчив курси підвищення кваліфікації “з педагогіки вищої школи (інтегрований курс теорії навчання та виховання, основ педагогічної майстерності та новітніх освітніх технологій)” (Полтавська державна аграрна академія). У 2007 р. – “НПП, відповідальні за впровадження системи дистанційного навчання в аграрних ВНЗ” (Національний аграрний університет). У 2007 р. – “Начальники навчальних частин ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації” (Національний аграрний університет). У 2009 р. – “з економіки підприємства” (ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”).

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 911512, тема: “Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни “Економіка і організація енергоощадження”, 28.02.2014 р.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/000961-16, тема: “Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності при викладанні дисципліни “Національна економіка”, “Інноваційний розвиток підприємства”, 30.09.2016 р.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, UNIDO (ЮНІДО), свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/003696-17, № 3696, тема: “Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агрохарчових та інших малих та середніх підприємствах України”, 23.06.2017 р.
 

Здобутки: 

За науковий пошук та вагомий внесок у розвиток науки неодноразово нагороджений грамотами та дипломами Міністерства освіти і науки України, Інституту стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми “Україна”, Головного управління агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, міського голови м. Полтави, ректора Полтавської державної аграрної академії.

Публікації: 

Автор 105 публікацій наукового та 26 праць навчально-методичного характеру, 2 патентів, 3 авторських свідоцтв на наукові твори, 7 монографій, 6 навчальних посібників.

Список публікацій: 

Обов'язки: 

Координатор наукової підготовки студентів.

Куратор здобувачів вищої освіти 2 курсу спеціальності "Економіка"

Факультети: