Калюжна Юлія Петрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Маркетингу

Посада: 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус 4, кафедра маркетингу, каб. 472;

e-mail: iuliia.kaliuzhna@pdaa.edu.ua

Тел. (0532) 56-98-24

 

Ідентифікатори науковця:

 • Дата народження: 23 серпня 1980 року.
 • Працює на посаді ст. викладача кафедри маркетингу.
 • Основні навчальні дисципліни: "Конкурентоспроможність продукції підприємств АПК", "Реклама і рекламна діяльність аграрних підприємствк", "Управління конкурентоспроможністю підприємства".
 • Науково-дослідна робота здійснюється за темами:
  1. Формування конкурентної стратегії підприємств АПК та регулювання цінової політики на ринку сільськогосподарської продукції (номер державної реєстрації 0110U002782).
  2. Організаційно-економічний механізм формування конкурентоспроможності агропромислового комплексу (номер державної реєстрації 0110U000835).

Освіта: 

У 2003 році закінчила Полтавську державну аграрну академію та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту
У 2010 році закінчила Полтавську державну аграрну академію (Інститут післядипломної освіти) зі спеціальності “Економіка підприємства” та здобула кваліфікацію “Спеціаліст з економіки підприємства”.

Аспірантура: 

 • 2005 - 2011 рр.: здобувач Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.
 • Кандидат економічних наук наук за спеціальністю – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) з 2012 р.
 • Тема дисертації: "Підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств"

Вчені звання: 

кандидат економічних наук

Досвід роботи: 

З 2004 р. і донині - кафедра маркетингу Полтавської державної аграрної академії.

Знання мов: 

Українська, російська, англійська.

Стажування: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 11 років, у т.ч. у ПДАА 11 років.

Підвищення кваліфікації: 

 • Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, березень 2012 р.
 • Вищий навчальний заклад Укроспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 297/2014, тема: «Впровадження інноваційних технологій при викладанні дисципліни «Маркетинг», 21.04.2014 р.
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 076147, тема: «Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисциплін «Конкурентоспроможність підприємств АПК» та «Реклама та рекламна діяльність в аграрних підприємствах»», 23.05.2014 р.

Публікації: 

Загальна кількість опублікованих статей – 22; у фахових виданнях – 15. Приймає активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові праці представлені у доданому файлі.

Список публікацій: 

Обов'язки: 

 • заступник з практичної підготовки студентів кафедри маркетингу

Факультети: