Кравченко Оксана Іванівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Технологій дрібного тваринництва

Посада: 

професор кафедри, кандидат с.- г. наук, доцент Заступник декана з наукової роботи

Контактна інформація: 

e-mail: oksana.kravchenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

В 1988 році закінчила Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Зооінженерія».

Аспірантура

Впродовж 1989–1991 рр. навчалася на денному відділенні в аспірантурі Інституту свинарства УААН (нині Інститут свинарства та агропромислового виробництва НААН) за спеціальністю 06.02.01 – розведення та генетика сільськогосподарських тварин.
Кандидатську дисертацію на тему: Господарські та деякі інші біологічні особливості чистопорідних і помісних свиней різних генотипів в умовах селекційно-гібридного центру» захистила 23 вересня 1994 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті свинарства УААН. Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Б.В.Баньковський.
 
 

Вчені звання

2005 рік – доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва

Досвід роботи

1988-1989 – асистент кафедри розведення та генетики сільськогосподарських тварин Полтавського сільськогосподарського інституту.
1991-1998 – молодший науковий співробітник відділу розведення та генетики   Інституту свинарства УААН.
1998-2000 – науковий співробітник відділу годівлі   Інституту свинарства УААН.
2000-2003 – старший викладач кафедри технології переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.
2003-2007 – доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.
2007-2011 – заступник директора з наукового забезпечення виробничих процесів Інституту свинарства ім. О.В.Квасницького НААН України, доцент  кафедри технології переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.
Квітень-жовтень 2011 – виконуючий обов’язки директора Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України.
2011-2012 – заступник директора з наукового забезпечення виробничих процесів Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН України.
2012-2018 – професор кафедри технології переробки продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.
2018-2020 – професор кафедри харчових технологій Полтавської державної аграрної академії.
2020 – до теперішнього часу – професор кафедри технологій дрібного тваринництва Полтавської державної аграрної академії
 
 

Знання мов

англійська - Intermediate

Підвищення кваліфікації

2020 – стажування і свідоцтво СС 00493706/011363-20 від 28.02.2020 в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму за програмою « Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».
2018 – стажування в Інституті свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України «Інноваційні технології в галузі свинарства». Посвідчення № 0132, 27.04.2018.
2016 – стажування в Інституті свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України «Інноваційні технології в галузі свинарства». Посвідчення № 0084, 22.04.2016

 

 

Участь у міжнародних проектах

• Участь у проекті ERASMUS+ “Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles (UniClad) (2020 – 2023) https://www.pdaa.edu.ua/content/erazmus
• Участь, як співвиконавця, у виконанні «Проекту узгодження зі світовими стандартами  законодавчо-нормативної бази, що регулює українське свинарство» в рамках проекту Агроінвест та USAID (Розробка методики класифікації туш великої рогатої худоби, свиней та овець та повідомлення про ціни на них) (2013-2015 роки).
• Участь у проекті TAIEX AGR «Workshop on Implementation of the European experience in the process of development and improvement of livestock breeding in Ukraine», 12-13 May 2015.
• Участь у проекті TAIEX AGR 54947 «Workshop on geographical origin and geographical labeling for agricultural products», 23-24 June 2014.
• Участь у проекті TAIEX AGR 52662 «Workshop  on Studying the European experience to implement the State policy on the development and functioning of agricultural cooperatives», 22-23 July 2013.
• Стажування 19-24 листопада 2013 року на м’ясокомбінаті  SARL ABATTOIR DE CHERANCE 33 Rue de la 2eme Db 72170 - CHERANCE (FRANCE) - робота на конвеєрі по практичному використанню приладу для класифікації туш SGM.
• Ukrainian-Poland Project№370/2009 «Забезпечення установ, які працюють на селі та в сільському господарстві, у сфері вирішення актуальних найбільш важливих соціально-економічних проблем України».
• Ukrainian-Poland Project№716/2007/AD/2007 «Роль дорадчих  послуг в стимулюванні соціально-економічних змін в українському селі».
Під час стажування приймала участь в тренінгах з питань дотримання виробництва якісних, безпечних і екологічних харчових продуктів відповідно до вимог Міжнародного кодексу харчування (CodexAlimentarius), а саме:відповідна сільськогосподарська практика;безпека продуктів харчування;досягнення якісних стандартів виробництва;основа харчового права Європейського Союзу;правова база принципу взаємної згоди "оцінка відповідності";правова база здоров'я людей, стійкість рослин, ідентифікації і реєстрації тварин, відстеження безпечності харчової продукції та контролю ГМО;правова база для відповідної сільськогосподарської практики;правова база з охорони навколишнього середовища та належних умов зберігання відходів сільськогосподарських тварин;нагляд за організаціями виробництва продуктів харчування та системи гарантій безпечності харчових продуктів;організація операційних систем контролю якості та провідних систем якості продукції відповідно до вимог ЄС; екологізація виробництва і управління якістю екологічно чистих продуктів, виробництво органічної продукції за міжнародними стандартами;гігієна отримання якісних та безпечних продуктів харчування тваринного походження та правила перевезення тварин.

 

 

Участь у семінарах

• The 3rd Annual IPEMA meeting took place on 7th-8th March 2019 in Belgrade, Serbia;
• The 2-nd annual Meeting of OPEMA COST action. 8th-9th February 2018, Oieras, Portugal;
• The 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. 27-31 August 2018, Dubrovnik, Croatia;
• The 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. 28 August to 1 September 2017, Tallinn, Estonia;
• Participant in the international conference “Achievements and Challenges of Animal Breeding” and to the exhibition of breeding animals in Algirdiskis 2016. Kedainiai, Lithuania at the Training Centre of the Lithuanian Agricultural Advisory Service 8-10 september 2016.;
• The 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. 31 August – 4 September 2015, Warsaw, Poland;
• The 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. 25-29 August 2014, Copenhagen, Denmark;
• Участь в циклах онлайн – вебінарів з 7–12 вересня 2020 року за темами:
"Наукова комунікація в цифрову епоху" – Сертифікат;
"Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінюванняi"– Сертифікат;
"Web of Science Core Collection для наукової роботи" – Сертифікат;
"Публікаційна стратегія науковця" – Сертифікат;
"Оценка научных публикаций современные инструменты и их корректное применение" – Сертифікат;
"Вступ до наукометрії" – Сертифікат.

 

 

Здобутки

• Розроблення разом з асоціацією «Свинарі України»  Стандарту «Класифікація туш свиней» (http://asu.pigua.info/). Стандарт підготоване в рамках проекту технічної допомоги «Розвиток саморегулювання в агробізнесі в Україні» за підтримки Продовольчої сільськогосподарської організації ООН та Європейського банку реконструкції та розвитку (2020)
• Розроблення разом з асоціацією «Свинарі України»  «Методики класифікації туш великої рогатої худоби, свиней і овець» (2016)
• Керівник НДР з розробки «Інструкції з товарознавчої оцінки та маркування м’яса» (№ державної реєстрації 0110U000594 від 01.04.2010)
• Керівник НТР з розробки «Інструкції із застосування коефіцієнтів перерахунку живої маси в забійну, норм виходу м’яса, субпродуктів та жиру-сирцю»  (№ державної реєстрації 0109U006506 від 22.09.2009)

 

 

Публікації

Має 102 наукові та навчально-методичні праці, з яких: 3 публікації, у виданнях, які входять до науко-метричних баз Scopus та Web of Science;  3 патенти, 2 монографії. 
 
 

Обов'язки

Заступник декана факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з наукової роботи
 
 

Факультети: