Кузьменко Лариса Михайлівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин

Посада: 

Завідувач кафедри, доцент, кандидат сільськогосподарських наук. Виконує обов'язки заступника декана з навчальної роботи

Контактна інформація: 

e-mail: larysa.kuzmenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

В 2003 році закінчила з відзнакою Полтавську державну аграрну академію і отримала кваліфікацію спеціаліста із зооінженерії. У 2020 році отримала кваліфікацію магістра за спеціальністю «Філологія» спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)» («Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Полтавський інститут економіки і права))

Аспірантура: 

У 2009-2013 рр. навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва в Інституті тваринництва НААН (м. Харків).
У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин та технологія кормів на тему «Використання шроту соняшника підвищеної кормової цінності в комбікормах для свиней  на відгодівлі».

Вчені звання: 

Доцент

Досвід роботи: 

З 2004 по 2018 рр. працювала на кафедрі технології переробки продукції тваринництва. З 1 вересня 2018 року завідувач кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин.

Підвищення кваліфікації: 

Національний університет біоресурсів та природокоистування України. ННІ післядипломної освіти. Курс: "Інноваційна спрямованність педагогічної діяльності" - 108 годин (2014).
Інститут свинарства і агропромислового виробьництва НААН України. Тема: "Інноваційні технології у галузі свинарства" - 40 годин (2016).
Національний університет біоресурсів та природокоистування України. ННІ післядипломної освіти. Курс "Інноваційна спрямованність педагогічної діяльності"  -  108 годин (2016).
Eastern European Center of the Fundamental Researchers (Czech republic). Theme  «Development of the technology of milk production for small farm economy» – 150 hours (2016).
Інститут свинарства і агропромислового виробьництва НААН України. Тема: "Інноваційні технології у галузі свинарства" - 40 годин (2018).
Інститут тваринництва ААН України. Тема: «Годівля тварин та технологія кормів» – 45 годин (2019).
Національний університет біоресурсів і природокоистування України. ННІ неперервної освіти. Курс "Інноваційна спрямованність педагогічної діяльності". Тема  "Сучасні підходи до викладання навчальної дисципліни «Технологія зберігання і переробки зерна» у вищій школі" - 90 годин (2020).

Публікації: 

Має більше 80 наукових робіт опублікованих у фахових виданнях України та ближнього зарубіжжя, з понад 10 патентів на корисну модель.

 

Список публікацій: 

Обов'язки: 

- завідувач кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин;
- заступник декана факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з навчальної роботи;
- член вченої ради ПДАА;
- член науково-методичної ради ПДАА;
- член вченої ради факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва;
- член науково-методичної ради спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
- член науково-методичної ради спеціальності «Харчові технології».

Факультети: