Прасолов Євген Якович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Безпеки життєдіяльності

Посада: 

професор кафедри

Контактна інформація: 

тел.60-98-61, корп.3, каб. 336

ievgen.prasolov@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

народився 10 квітня 1943р.

Освіта: 

вища, закінчив Київський інженерно-будівельний інститут у 1966 році.

Аспірантура: 

захистив дисертацію за тематикою наукових досліджень: "Вплив негайної розпалубки на основні властивості бетону вертикальних стін каналу".

Вчені звання: 

доцент

Досвід роботи: 

На інженерно-технологічному факультеті працює з 2007 року. Педагогічний стаж 35 років.

Знання мов: 

українська, російська, англійська, німецька.

Участь у міжнародних проектах: 

приймає участь у міжнародних проектах.

Підвищення кваліфікації: 

1. Держспоживстандарт України Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості; "Стандартизація, метрологія, сертифікація та забезпечення якості"; посвідчення №Х1926 від 2 жовтня 2009 року за напрямком "Стандартизація, сертифікація і метрологія"
2.ННВК "Академія інтелектуальної власності" МОН України, ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності і права" з відривом від виробництва; тема: "Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Інтелектуальна власність"; Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №290971 від 27 січня 2007 року.
3.ДНУ "Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого з відривом від виробництва; тема "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва"; Свідоцтво про проходження стажування СПС 0139М від 15 квітня 2011 р.
4.ННВК "Академія інтелектуальної власності" МОН України ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності і права" з відривом від виробництва"; тема: "Особливості навчально-методичного забезпечення дисципліни "Інтелектуальна власність"; документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №245932 від 29 травня 2004р.
5.ВСП Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія"  м. Києві документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК872499 від 19 листопада 2011 року,.
6. Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр інституту механізації та електрифікації сільського господарства, 2012.
7. Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ Післядипломної освіти, 2013 р.
8..Державне підприємство "Полтавський регіональний наукоов-технічний центр стандартизації, метрології і сертифікації (ДП "Полтавстандартметрологія"), 2013р.
9.Інститут інтлектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія", 2014р.
10 Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія", 2015 р.
11.Національний науковий центр "Інститут метрологоії", 2017р.
 

Участь у семінарах: 

приймає участь у внутрівузівських, регіональних, всеукраїнських, міжнародних конференціях.

Здобутки: 

Отримано більше 80 патентів на винаходи і корисні моделі. Почесні грамоти, подяки ПДАА, держадміністрації, Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України.
Веде активну наукову роботу зі студентами, які займають на міжнародних виставках, олімпіадах призові місця, отримують золоті, срібні, бронзові медалі.

Публікації: 

1. Прасолов Є.Я. Стандартизація і сертифікація техніки в питаннях і відповідях. Посібник для самостійної роботи студентів інженерно-технологічного факультету. – Полтава: ПДАА, 2011. – 136 с.
2. Прасолов Є.Я. Інтелектуальна власність. Посібник для студентів вищих аграрних навчальних закладів. – Полтава: ПДАА, 2011. – 110 с.
4. Прасолов Є.Я. Інтелектуальна власність в питаннях і відповідях. Посібник для самостійної роботи студентів. – Полтава: ПДАА, 2011. – 110 с.
5. Програма навчальної дисципліни "Основи технічної творчості" для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" у вищих навчальних закладах II – IV р.а. Міністерства аграрної політики України.
6. Технічні Умови України 29.3-00493014-001:2010 Культиватори комбіновані типу КК. Власник: Полтавська державна аграрна академія. Розробники: Бабицький Л.Ф., Браженко С.А., Лапенко Г.О., Пастухов В.І., Прасолов Є.Я., Слинько О.П.
7. Технічні Умови України 29.3-00493014-002:2011. Робочий орган ротаційний. Власник: Полтавська державна аграрна академія. Розробники: Бабицький Л.Ф., Браженко С.А., Пастухов В.І., Прасолов Є.Я.
Опубліковано більше 80 наукових статтей у фахових та інших науково-технічних виданнях.

Обов'язки: 

Відповідальний за патентну роботу та практичну діяльність.