Приходько Сергій Миколайович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди, 1/3,  ПДАА, корпус №4, кім. 458  кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін

Ідентифікатори науковця:
•     Google Академія (Сергій Миколайович Приходько)

Забезпечує викладання дисциплін «Політологія», «Загальна теорія політики», «Історія і теорія політичних партій», «Теорія міжнародних політичних відносин», «Політичні режими та політичні системи сучасності».

Освіта: 

вища

Аспірантура: 

З 1995 р. по 1998 р. – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної Академії Наук України.
1999 р. – захист кандидатської дисертації на тему: Теорія еліти в українській політичній думці». 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Науковий ступінь – кандидат політичних наук

Вчені звання: 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін. Вчене звання «доцент» отримав у 2002 р.

Знання мов: 

українська, російська, англійська

Підвищення кваліфікації: 

ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі». Свідоцтво від 03.10.2012 р.
Полтавська державна аграрна академія. Свідоцтво від 31.01.2018 р.

Публікації: 

Автор близько 80 наукових і навчально-методичних праць.

Обов'язки: 

куратор академічної групи

Факультети: