Самойлик Юлія Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, каб. 473

тел. (0532) 56-98-24

e-mail: Iuliia.samoilyk@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

З 2 вересня 2019 року обіймає посаду професора кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

З 1 вересня 2011 року по 31 серпня 2019 року - доцент кафедри економіки підприємства.

З 1 вересня 2010 року по 31 серпня 2011 - старший викладач кафедри економіки підприємства.

З 1 вересня 2006 року по 31 серпня 2010 року - асистент кафедри економіки підприємства.

Основні навчальні дисципліни: “Стратегія підприємства”, “Соціальна економіка”, "Аграрна політика та біоекономіка", «Економічна діагностика», «Стратегічні напрями розвитку аграрної галузі і підприємств».

Науково-дослідна робота здійснюється відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри  Полтавської державної аграрної академії з тем “Розробити наукові напрямки організаційного, економічного, фінансового і соціального розвитку, управління та регулювання в агропромисловому комплексі, на галузевому рівні та в організаційно-правових формах ринкового господарювання” (0111U002780) та “Розробити напрямки розвитку і підвищення економічної ефективності малих форм аграрного господарювання, матеріально-технічного, фінансового та інформаційно-консультаційного забезпечення” (0111U002781).

Освіта: 

Закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2006 р., за спеціальністю “Менеджмент організацій”, отримала кваліфікацію “Магістр з менеджменту” з відзнакою.

Аспірантура: 

2006-2009 рр. – Аспірантура Полтавської державної аграрної академії, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Кандидат економічних наук з 2010 року. Тема дисертаційної роботи “Стратегія управління конкурентоспроможністю підприємств м’ясопродуктового підкомплексу”.

Докторантура: 

2016-2018 рр. – докторантура ПДАА за спеціальністю 051 "Економіка" .

У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки» за спеціальністю (08.00.03 – економіка та управління національним господарством)

Вчені звання: 

доцент

Досвід роботи: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 13 років, у т.ч. у ПДАА 13 років.

Знання мов: 

Українська, російська, німецька, польська, англійська.

Участь у міжнародних проектах: 

Міжнародний проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансується Європейським Союзом та спів фінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні (участь у робочих поїздках стосовно вивчення досвіду реалізації даного проекту, підготовка монографії за результатами впровадження проекту).

Стажування: 

У 2009 р. пройшла стажування на кафедрі економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України (ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”).
Підвищення кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі при викладанні дисципліни "Економіка" у ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України з 05.10.17 - 19.10.17. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/004445-17 від. 19.10.17 р. 

Підвищення кваліфікації: 

У 2008 р.  отримала кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника, що дозволяє здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань організаційних, економічних, технологічних, інформаційних аспектів менеджменту в АПК. У цьому ж році пройшла курси підвищення кваліфікації “Охорона навколишнього середовища в ЄС та Україні”.

У 2014 р. отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 897810 від 21.03.2014 р. в ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України. Тема: «Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни «Стратегія підприємства». Реєстр.номер 431

Закінчила англомовні курси:

English for Media Literacy: online course authorized by University of Pennsylvania and offered through Coursera (may 2017): Course Certificate, 5.06.2017.
Completion of English language dynamics course in accordance with international standards of English as a second language of Michael Gott International (February 2018).

German-Ukrainian Summer School in Agricultural Economics Leibniz-Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) (березень 2019 р.).

Підвищення кваліфікації НПП аграрних вищих навчальних закладів з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі "Створення електронних навчальних курсів та методики їх використання у навчальному процесі" (Національний університет біоекономіки та природокористування, 108 год. № 4445 від 19.10.2017 р.)

Сертифікат про вільне володіння українською мовою від 28.12.2017 р.

Продовжено термін дії кваліфікаційного свідоцтва дорадника 2017 р.

Підвищення кваліфікації наукових працівників установ НААН України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань аграрної економіки в ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, № 260418048 від 26 квітня 2018 р.
Програма обміну для викладачів з питань аграрної економіки, маркетингу та управління агробізнесом Департаменту сільського господарства США в університеті Міссурі м. Колумбія штату Міссурі (Faculty Exchange Program by the USDA in agricultural economics, marketing, and agribusiness management (серпень-грудень 2018 р.)

 

 

Участь у семінарах: 

Взяла участь у понад 150 наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Публікації: 

Має близько 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. 

Список публікацій: 

Обов'язки: 

- відповідальна по кафедрі за наукову роботу кафедри;

- член Ради молодих вчених академії;

- координатор студентського наукового гуртка кафедри
 

Факультети: