Шупта Ірина Миколаївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Публічного управління та адміністрування

Посада: 

доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Контактна інформація: 

Контактний телефон: (0532) 502522

 

Ідентифікатори науковця:

народилася 12 квітня 1971 року в м. Кам’янець –Подільському Хмельницької області. Працює на посаді доцента кафедри менеджменту з 1 вересня 2011 року. Основні навчальні дисципліни: «Управління персоналом», «Менеджмент персоналу», «Ділове адміністрування (Управління змінами)», «Самоменеджмент», «Мотивація персоналу».

Освіта: 

Красноградське педагогічне училище Харківської області (спеціальність «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», кваліфікація « Вчитель початкових класів» (1990 р.).
Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка (спеціальність «Українська філологія», кваліфікація «Вчитель української мови та літератури» (1995 р.).
Полтавський державний сільськогосподарський інститут (спеціальність “Облік і аудит”, кваліфікація «Економіст-бухгалтер»).
Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії (спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «Менеджер-економіст») (2004 р.)

Аспірантура: 

З жовтня 2007р. по жовтень 2010 р. навчалася на денній формі аспірантури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціальністю 13.00.01 – теорія і методика освіти. Захист кандидатської дисертації відбувся в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 5 липня 2011 р. Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх менеджерів сфери агропромислового комплексу до попередження конфліктів в управлінській діяльності» (затверджена ДАК України
від 10 листопада 2011 р. ).

Докторантура: 


Досвід роботи: 

працювала на посаді бухгалтера в ПСП «Перемога» Карлівського району Полтавської області; на посаді провідного економіста відділу розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів Відділення Державного казначейства в м. Полтаві. Присвоєно 13 ранг Державного службовця. З вересня 2002 р. працювала спершу асистентом, потім старшим викладачем кафедри менеджменту. Нині працює на посаді доцента кафедри менеджменту. Стаж педагогічної роботи складає 22 роки, в тому числі у вищих навчальних закладах - 12 років.

Знання мов: 

вільно володіє українською та російською мовами, німецькою, англійською - зі словником.

Участь у міжнародних проектах: 


Стажування: 

стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 12 років,
у т.ч. у ПДАА 12років.

Підвищення кваліфікації: 

прослухала курс лекцій з дисципліни «Інформаційні технології в навчанні» при Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (2007-2008 рр.).
Окрім того:

  • у листопаді 2007 року склала кандидатський іспит із філософії;
  • у березні 2010 року склала кандидатський іспит із німецької мови;
  • у травні 2010 року  склала кандидатський іспит із спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»;
  • у 2009 році пройшла стажування за програмою «Стратегічне управління» при Полтавському університеті споживчої кооперації.
  • ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, тема: «Менеджмент персоналу», «Корпоративне управління», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 177/2013 від 30.04.2013 р.
  • Національний університет біоресурсів та природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації  № СС00493706/001135-16, тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності («Психологія управління», «Креативний менеджмент», «Самоменеджмент»)», від30. 09. 2016 р.

Участь у семінарах: 

  1. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Менеджмент у педагогічній системі А. С. Макаренка та його використання в освітньому просторі України». - Полтава, 11-12 березня 2010 р.;
  2. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Стратегії розвитку сучасного менеджменту та управління проектами». - Полтава, 11-12 березня 2010 р.
  3. Регіональний семінар - тренінг ефективного лідерства та спілкування «Міжкультурне співробітництво та комунікація при вирішенні та попередженні міжнаціональних конфліктів, які виникають в управлінській діяльності» (за участю Полтавської державної аграрної академії, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації), 2010 р.

Здобутки: 


Публікації: 


Список публікацій: 

Обов'язки: 

керівник студентського наукового гуртка «Територія науки», що діє на кафедрі публічного управління та адміністрування.