Ульянко Сергій Олексійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин

Посада: 

Доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Контактна інформація: 

Ідентифікатори науковця:

    Google Академія (Ульянко Сергій)
    ORCID ID (0000-0002-6688-6268)
  

Освіта: 

В 1975 році закінчив з відзнакою Полтавський Ордена Трудового Червоного прапору сільськогосподарський інститут, отримав кваліфікацію вченого зоотехніка.

Аспірантура: 

У 1984-1987 рр. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва в Ордена „Знак Пошани” науково-дослідному інституті свинарства ім. О. В. Квасницького УААН. (м. Полтава).
У 1987 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин та технологія кормів на тему: «Вирощування ремонтних свинок на раціонах з використанням в якості основних протеїнових кормів екструдату гороху і трав’яного борошна».

Досвід роботи: 

З березня 1975 року  по липень 1975 працював заступником голови колгоспу по тваринництву с. Погрібняки Семенівського району Полтавської області.
В липні 1975 був переведений на посаду старшого зоотехніка управління сільського господарства Семенівського району Полтавської області, з травня 1977 року по листопад 1978 року служба в Радянській армії.
З грудня 1978 року по квітень 1979 року працював зоотехніком управління сільського господарства Хорольського району Полтавської області.
З квітня 1979 року по січень 1984 року працював асистентом кафедри технології промислового скотарства Полтавського ордена Трудового Червоного прапору сільськогосподарський інституту.
З лютого 1987 року по березень 1994 року асистент кафедри інфекційної патології, з березня 1994 року по вересень 2000 року старший викладач кафедри інфекційної патології, з вересня 2000 року по  вересень 2002 року старший викладач кафедри технології переробки продукції тваринництва.
З вересня 2002 року по березень 2004 року старший викладач кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин, з березня 2004 року по даний час доцент кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин.

Підвищення кваліфікації: 

Національний університет біоресурсів та природокористування України. ННІ післядипломної освіти. Тема: "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності" - 108 годин (2016).

Публікації: 

Має більше 10 наукових робіт опублікованих у фахових виданнях України та ближнього зарубіжжя, з них 4 патенти на корисну модель.

Обов'язки: 

- куратор 1 групи 2 курсу спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
- член вченої ради факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Факультети: