Усенко Світлана Олексіївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Технологій дрібного тваринництва

Посада: 

Завідувач кафедри технологій дрібного тваринництва, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Контактна інформація: 

e-mail: svetlana.usenko@pdaa.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

У 1998 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка. Спеціальність «Хімія, біологія».

Аспірантура: 

Впродовж 1998–2001 рр. навчалася на денному відділенні в аспірантурі Інституту свинарства УААН (нині Інститут свинарства та агропромислового виробництва НААН) за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
Кандидатську дисертацію на тему: «Гормональний та біохімічний статус сироватки крові свиней різного віку, статі та фізіологічного стану» захистила 19 березня 2004 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті свинарства імені О.В. Квасницького УААН. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор, академік НААН В.Ф. Коваленко.

Вчені звання: 

У 2009 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Фізіологія людини і тварин».

Досвід роботи: 

Серпень – грудень 1998 р. – асистент кафедри зоології Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка.
Грудень 1998 р. – грудень 2001 р. – аспірантка стаціонарного відділення Інституту свинарства УААН.
Січень – березень 2002 р. – старший лаборант лабораторії організації наукових досліджень та маркетингу Інституту свинарства УААН.
Квітень 2002 р. – січень 2004 р. – молодший науковий співробітник лабораторії організації наукових досліджень та маркетингу Інституту свинарства УААН.
Січень 2004 р. – серпень 2016 р. – вчений секретар Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН з виконанням обов`язків завідувача аспірантурою.
Вересень 2014 р. – червень 2016 р. – за сумісництвом доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
Вересень 2016 р. – серпень 2019 р. – професор кафедри технології виробництва продукції тваринництва Полтавської державної аграрної академії.
З вересня 2019 р. – завідувач кафедри технологій дрібного тваринництва.

Підвищення кваліфікації: 

  • 2002 р. – Український інститут науково-технічної і економічної інформації. Підвищення кваліфікації за курсом «Законодавство України в сфері інтелектуальної власності».
  • 2008 р. – Інститут біології тварин НААН. Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності «Фізіологія і біохімія сільськогосподарських тварин».
  • 2014 р. – Інститут тваринництва НААН. Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності «Біотехнологія».
  • 2015 р. – Інститут тваринництва НААН. Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності «Біотехнологічні методи відтворення сільськогосподарських тварин».
  • 2016 р. – Інститут тваринництва НААН. Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності «Біотехнологія репродукції сільськогосподарських тварин»; Національний університет біоресурсів і природокористування України. Курси підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».
  • 2018 р. – Інститут свинарства і АПВ НААН. Курси підвищення кваліфікації зі спеціальності «Інноваційні технології в галузі свинарства».
  • 2020 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму – "Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності", м. Київ – Свідоцтво

Участь у семінарах: 

  •  2019 р. – Інститут свинарства і АПВ НААН «Інноваційні технології у тваринництві»
  • Участь у 6-ти вебінарах з циклу: "Бджільництво як сервіс: роль галузі у розвитку садівництва та ягідництва ", 22 квітня – 27 травня 2020 року  – Сертифікат
  • Участь у вебінарі "Актуальні питання інструментарію та дидактики дистанційного навчання" 28 травня 2020 року  –  Сертифікат;

Здобутки: 

Нагороджена Подякою Національної академії аграрних наук України (2013 р.), Почесними грамотами Президії Національної академії аграрних наук України (2012 р.), Головного управління агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації (2009 р.), Полтавської районної ради (2015 р.), Виконавчим комітетом Полтавсбкої міської ради (2018 р.), Академії наук вищої освіти України (2013 р., 2018 р.),  Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (2005 р., 2013 р.), Полтавської державної аграрної академії (2017 р., 2019 р.).

Публікації: 

Має 98 наукових та навчально-методичних праць, з яких 9 патентів 5 монографій та 7 навчально-методичних посібників. Співавтор 3 ДСТУ в галузі свинарства та біотехнології розмноження.

Обов'язки: 

Член Вченої ради Полтавської державної аграрної академії, Вченої та методичної ради факультету ТВППТ, член ДЕК Полтавської державної аграрної академії; куратор курсу