Яснолоб Ілона Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Підприємництва і права

Посада: 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Контактна інформація: 

36003, Полтава,
вул. Сковороди 1/3,
ПДАА, корпус №4,
кафедра підприємництва і права, каб. 484
ilona.yasnolob@pdaa.edu.ua
 
Ідентифікатори науковця:

 

Основні дисципліни: "Підприємництво та бізнес-культура", "Організація аргарного бізнесу", "Організація власної справи", "Право інтелектуальної власностії", "Теорія організації", "Управління вартістю підприємства".

Освіта: 

У 2010 р. закінчила Полтавську державну аграрну академію за спеціальністю "Фінанси" та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.
2009-2011 рр. - Інститут післядипломної освіти та дорадництва ПДАА зі спеціальності "Менеджмент організації".

Аспірантура: 

2011-2013 рр.: аспірантура Полтавської державної аграрної академії

2016 р. - кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Тема дисертаційного дослідження: "Формування та розвиток ринку плодоовочевої продукції".

Вчені звання: 

2019 р. – доцент кафедри підприємництва і права (атестат АД № 003716 від 16.12.2019 р.)

Досвід роботи: 

Стаж науково-педагогічної роботи – 6 років, у т.ч. у ПДАА - 6 років.

Знання мов: 

Українська, російська, англійська, французька.

Участь у міжнародних проектах: 

Виконавець окремих розділів проєкту «Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості» (UniClaD). Програма Європейського Союзу ЕРАЗМУС+KA2 № 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. Період виконання – 2020-2023 рр.

Підвищення кваліфікації: 

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001145-16, тема: «Сучасні підходи до викладання навчальних дисциплін у вищій школі», 30.09.2016 р.
 • Наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» Міністерства освіти і науки України, свідоцтво про підвищення кваліфікації № 100 від 21.10.2016р., цикл навчальних семінарів  для фахівців підрозділів ВНЗ України з питань інтелектуальної власності «Менеджмент та практика управління інтелектуальною власністю».
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, «Горизонт 2020»: можливості та правила участі. Участь науково-педагогічних працівників ВНЗ України в конкурсах рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 22.12.2016 р.
 • Вища школа бізнесу у Домброві Гурнічей, Польща, свідоцтво про підвищення кваліфікації від 07.04.2017 р., тема: «Інноваційні методи та технології викладання: європейський досвід освітньої практики».
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/003716-17 від 23.06.2017 р., тема: «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах України».
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників аграрних ВНЗ з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, СС 00493706/004458-17 від 19.10.2017 р.
 • Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника з можливістю здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань економіки та менеджменту; розвитку сільських територій, свідоцтво № 14 від 04 липня 2018 року.
 • Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, свідоцтво експерта-дорадника № 352 від 24 травня 2018 року.
 • Академія WSB (Республіка Польща) на тему: «Інноваційні методи та технології викладання: європейський досвід освітньої практики» свідоцтво про підвищення кваліфікації від 29.05.2018 р. (108 годин)
 • Академія WSB (Республіка Польща) на тему: «Інноваційні процеси і якісний менеджмент в вищих навчальних закладах ЄС» свідоцтво про підвищення кваліфікації від 14.06.2019 р. (150 годин)

Участь у семінарах: 

 1. Проект «Участь науково-педагогічних працівників ВНЗ України в конкурсах рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка», 2016 р.
 2. Представлення експозиції від Полтавської державної аграрної академії на Міжнародному форумі "INNOVATION MARKET" (МФІМ), 2016 р.
 3. Представлення експозиції від Полтавської державної аграрної академії на Східноєвропейському форумі "Інноваційна економіка і наука", 2016 р.
 4. Проект ЮНІДО «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах України», 2017 р.
 5. Учасник семінарів по ресурсам Clarivate Analytics для наукових досліджень, 2017 р.
 6. Виконавець науково-дослідної теми «Розвиток АПК на основі раціонального природокористування» Полтавської державної аграрної академії (номер державної реєстрації 0114U000625 від 19.03.2014 р.).
 7. Виконавець науково-дослідної роботи на тему: «Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва» Полтавської державної аграрної академії (номер державної реєстрації 0117U003103 від 22.02.2017 р.).
 8. Виконавець державної науково-дослідної роботи на тему: «Розробка оптимальних енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії в умовах Лісостепу України» Полтавської державної аграрної академії (номер державної реєстрації 0117U00397 від 30.03.2017 р.).
 9. Керівник державної наукової роботи на тему:  «Концепція розвитку енергоефективних і енергонезалежних сільських територій задля зміцнення конкурентоспроможності національної економіки» Полтавської державної аграрної академії (номер державної реєстрації 0119U100028 від 10.01.2019 р.).

Здобутки: 

Відповідальний виконавець державної наукової роботи «Формування стратегії еко-інноваційного розвитку виробництва органічної продукції як складової економічної та продовольчої безпеки України» Полтавської державної аграрної академії номер державної реєстрації 0119U103942 від 13.12.2019).

Публікації: 

Загальна кількість опублікованих статей – 145: у виданнях, що входять до НБД – 15; у фахових виданнях України – 35; в іноземних виданнях – 66; колективних монографій – 9; навчальний посібник - 1. Бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові праці представлені у доданому файлі.

 

Список публікацій: 

Обов'язки: 

Куратор академічної групи спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність СВО Бакалавр з вересня 2020 року.

Факультети: