Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ (далі – відділ), як структурний підрозділ академії, створений згідно наказу ректора від 15 вересня 1999 року № 1-41.

Діяльність відділу в межах своєї компетенції регламентується Законами України, Статутом Полтавської державної аграрної академії (далі – Академія), наказами ректора академії, розпорядженнями проректора з науково-педагогічної, наукової роботи.

Згідно штатного розпису Академії до складу відділу входять: 

Начальник відділу - Радочін Віктор Вікторович;
Відповідальний редактор – Мельничук Віталій Васильович;
Літературні редактори: Жукова Вікторія Костянтинівна, Дедухно Алла Володимирівна;
Редактор Бережна Галина Василівна;
Коректор Станіславчук Валентина Павлівна.

Відповідно до Положення про відділ, його основними функціями та завданнями є:

  1. Забезпечення Академії видавничою продукцією загального, навчального та наукового призначення (включаючи розробку дизайну, макетування, верстку, друк, тиражування і копіювання) в межах технічних можливостей відділу.
  2. Надання науково-консультаційних, інформаційних та інших послуг передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97 р. № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами», використання можливостей відділу для покращення рівня практичної підготовки студентів і підвищення кваліфікації викладачів.
  3. Створення бази для розвитку перспективних видів видань та забезпечення фонду видань загального, навчального, наукового призначення.
  4. Виготовлення та розповсюдження видавничої продукції (методичних рекомендацій, посібників, підручників тощо).
  5. Надання поліграфічних послуг згідно встановленої вартості
  6. Здійснення іншої видавничої діяльності.

Місцезнаходження: корпус № 4, 5-й поверх,

каб. 510 (оперативна поліграфія);
каб. 509 (начальник відділу);
каб. 511 (відповідальний редактор);
каб. 512 (технічна поліграфія, зшивка дипломних робіт).

 

Вимоги щодо подання матеріалів до редакційно-видавничого відділу ПДАА