TestDaF

TestDaF – тест з німецької мови для іноземних громадян, які бажають навчатися у вищому навчальному закладі Німеччини.

Тест перевіряє рівень знань німецької мови, необхідний для навчання у Німеччині. Тест розробляється та оцінюється централізовано в Німеччині, що значною мірою забезпечує рівні шанси для всіх учасників. Іспит проводиться в один день в усіх ліцензованих центрах.

Ви можете складати TestDaF скільки завгодно разів. Диференційований сертифікат дасть Вам точну інформацію про Ваш рівень володіння мовою та про те, які вміння Вам необхідно покращити.

Кожен, хто хоче розпочати або продовжити навчання у  Німеччині, може взяти участь у цьому іспиті. Іспит TestDaF передбачає високий рівень володіння німецькою мовою (В2 – С1 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) та охоплює за змістом завдань усі сфери студентських буднів. Рекомендований осяг знань до екзамену – щонайменше 700 годин.

TestDaF перевіряє чотири мовленнєві навички: розуміння прочитаного та почутого, письмове та усне висловлювання. Кожен вид вмінь оцінюється окремо, завдяки чому Ви отримуєте точне уявлення про свої сильні та слабкі сторони володіння німецькою мовою.

Ви можете цілеспрямовано готуватися до TestDaF, оскільки іспит є стандартизованим.
Зразки завдань екзамену TestDaF можна переглянути, завантаживши їх з  офіційної веб-сторінки TestDaF:  www.testdaf.de 

TestDaF має мережу ліцензованих тестових центрів по всьому світу, в яких Ви можете отримати інформацію про іспит. Одним з таких ліцензованих тестових центрів є Мовний центр у Полтавській державній аграрній академії, де в комфортній діловій обстановці Вам будуть забезпечені всі умови для продуктивної роботи.

Щоб зареєструватися для складання екзамену необхідно у відповідний термін здійснити оплату безпосередньо у Мовному центрі та отримати TAN, за допомогою якого Ви самостійно реєструєтесь online на сайті:  www.testdaf.de.

Сертифікат видає Інститут TestDaF (Німеччина), в якому зазначаються результати іспиту за всіма чотирма мовними навичками.
Сертифікати розсилаються через 6-8 тижнів після складання екзамену.
Тестовий центр надішле Вам сертифікат з результатами іспиту.

Структура іспиту TestDaF

Всі теми та завдання іспиту пов'язані зі сферою вищої освіти, оскільки іспит складають ті, хто планує вступати до німецьких ВНЗ на будь-яку спеціальність. Іспит TestDaF складається з чотирьох частин: Leseverstehen, Hörverstehen, Schriftlicher Ausdruck und Mündlicher Ausdruck.

Leseverstehen

ця частина має з’ясувати вміння розуміти прочитані тексти, тематично та лексично пов'язані зі сферою вищої освіти. Ви маєте опрацювати завдання, в яких необхідно розуміння як загального змісту, так і окремих деталей, а також інформації, яка не була висловлена безпосередньо у тексті. Пропонується три тексти для читання. Ці тексти мають різні рівні складності, належать до різних стилів та мають різні типи завдань. Частина "Leseverstehen" триває 60 хвилин.

Hörverstehen

У цій частині іспиту Ви маєте показати своє вміння розуміти почуті тексти. Ви маєте опрацювати завдання, де необхідне розуміння як загального змісту, так і окремих деталей, а також інформації, яка не була висловлена безпосередньо у тексті. Пропонується три тести для прослуховування. Ці тексти мають різні рівні складності, належать до різних стилів та мають різні типи завдань.
Частина "Hörverstehen" триває 40 хвилин.

Schriftlicher Ausdruck
У цьому розділі іспиту Ви маєте показати своє вміння написати зв'язний та добре структурований текст на задану тему. В першій частині тексту Ви маєте описати графік або таблицю та проаналізувати подану в них інформацію. У другій частині тексту Ви маєте сформулювати свою думку щодо даної теми.
Частина "Schriftlicher Ausdruck" триває 60 хвилин.

Mündlicher  Ausdruck

У цьому розділі іспиту Ви маєте показати своє вміння усно спілкуватися у різних ситуаціях, пов’язаних з повсякденним життям студентів Німеччини.
Частина "Mündlicher Ausdruck" проводиться з допомогою комп’ютера. Ви прослуховуєте завдання та одночасно можете прочитати їх у екзаменаційних матеріалах. Ваша відповідь записується за допомогою відповідної комп’ютерної програми.
Частина "Mündlicher  Ausdruck" триває 30 хвилин.