Конкурс наукових робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Полтавська державна аграрна академія
Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю

КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

На базі Полтавської державної аграрної академії відбудеться конкурс студентських наукових робіт галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для здобувачів закладів вищої освіти І – ІІ рівнів акредитації.

Мета конкурсу - підготовка фахівців нової генерації європейського рівня, формування у них знань і умінь дослідницької діяльності, для яких професійна майстерність є пріоритетною стратегією саморозвитку й майбутньої самореалізації.

Конкурс проводитиметься у два етапи:
перший етап – до 2 березня 2019 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
другий етап – початок квітня 2019 р. – очний у формі науково-практичної конференції (публічний захист робіт, що пройшли попередній відбір).
Авторам кращих наукових робіт конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді та захисту представленої роботи. Після проведення науково-практичної конференції галузева комісія приймає рішення про визначення претендентів на нагородження дипломами та цінними призами.

Детальніше про конкурс.

 

Мітки: