Навчальна практика "Страхування"

Лише гармонійне поєднання теоретичних знань з практичними аспектами здійснення страхової діяльності може сприяти підготовці конкурентоспроможного фахівця з фінансів, банківської справи та страхування, здатного ефективно реалізовувати набуті професійні компетентності в умовах ринкової економіки.

Так, здобувачі вищої освіти спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" в рамках навчальної практики з дисципліни «Страхування» відвідали ПФ ПрАТ СК «Провідна» та брокерську компанію «EulifeGroup», де мали змогу ознайомитися із практичними аспектами реалізації страхових послуг та особливостями фінансового посередництва на страховому ринку України. 

Аудиторія: 

Діяльність: