Результати практики студентів 2 та 3 курсів спеціальності 035 Філологія

17.07.2020 завершилася практика здобувачів вищої освіти 2 та 3 курсів спеціальності 035 Філологія факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії.

Мета навчальної практики студентів 2 курсу – розвиток навичок усного та письмового перекладу, формування у здобувачів вищої освіти потреби в систематичному безперервному поновленні знань та їх творчого застосування в практичній діяльності.

Протягом навчальної практики, яка проходила в дистанційному режимі, студенти удосконалювали навички перекладу з англійської та німецької мов на українську та навпаки, працювали з інформаційними інтернет-джерелами, газетними статтями, аудіо- та відеоматеріалами, засвоювали нову лексику та опановували нові граматичні структури англійської та німецької мов.

Матеріали навчальної практики для перекладу охоплювали тексти різноманітної тематики, а саме: роботи національної поліції України та колл-центру «102»,  сфери культури та мистецтва нашої країни, машинобудівної промисловості та нафтогазової галузі України. Також були представлені тексти про проблеми та перспективи розвитку української аграрної сфери (тваринництва, рослинництва, виноградарства, садівництва, бджільництва, вирощування зернових культур) та сільськогосподарського машинобудування. Також студенти ознайомилися з особливостями перекладу документації, закріпивши теоретичні знання під час перекладу різних типів документів.

Майбутні філологи не лише перекладали, але й виконували творчі завдання. Цікавими доробками стали двомовні путівники про особливості розвитку різних галузей України.

Підсумком навчальної практики студентів 2 курсу стали індивідуальні проєкти-презентації англійською, німецькою та українською мовами на тему «Галузі промисловості України та перспективи розвитку підприємств цих галузей». Дані роботи були озвучені іноземними мовами відповідно до всіх рекомендацій підготовки презентації.

Під час практики здобувачі вищої освіти 2 курсу спеціальності 035 Філологія навчилися організовувати робочий процес та використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач професійної діяльності, систематизували знання про норми літературної мови та застосували їх під час практичної роботи, ознайомилися з принципами та прийомами перекладу усних і письмових текстів різних жанрів державною та іноземними мовами, дослідили особливості перекладу матеріалів різного тематичного спрямування.

Студенти 3 курсу спеціальності 035 Філологія проходили виробничу практику з письмового перекладу. Базами практики для студентів були бюро перекладів «Центр перекладів» під керівництвом І. В. Трохимець та «Транслейт груп», ФОП Мороз Олександр Анатолійович.

Керівники практики від бази практики надали студентам зразки матеріалів для перекладу, з якими вони найчастіше працюють, а саме:  фрагменти персональних документів, ділових листів, комерційної документації, текстів різного тематичного спрямування  (юридичних, технічних, медичних та інших). Протягом практики студенти виконували двосторонній переклад з англійської мови на українську та навпаки.

Під час виробничої практики ЗВО 3 курсу спеціальності 035 Філологія навчилися ефективно працювати з інформацією (добирати необхідний матеріал з різних джерел,  критично аналізувати й інтерпретувати зміст, впорядковувати, класифікувати й систематизувати) та використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення спеціалізованих задач професійної діяльності, засвоїли особливості використання різних перекладацьких прийомів, удосконалили навички письмового двостороннього перекладу, навчилися управляти комплексними діями при розв’язанні складних професійних проблем та прийнятті рішень, що стосуються майбутньої сфери діяльності.

Мета виробничої практики з письмового перекладурозвиток у здобувачів вищої освіти професійних навичок і умінь, необхідних для здійснення письмового перекладу – була досягнута.

Проте на студентів ще чекає клопітка робота – написання звітів, у яких вони узагальнять знання, отримані під час практичної діяльності, продемонструють  навички письмового перекладу, проаналізують труднощі, з якими зіткнулися, та нададуть рекомендації щодо організації виробничої практики в майбутньому.

 

Дякуємо керівникам баз практики за надану можливість студентам 3 курсу отримати навички професійного письмового перекладу!

 

У рамках практики студентів 2 та 3 курсів також відбулися щотижневі онлайн-зустрічі з професійними перекладачами, представниками стейкхолдерів та роботодавців, на яких майбутні філологи мали змогу отримати інформацію про особливості перекладацької діяльності та обговорити професійні питання.

 

Аудиторія: 

Діяльність: