Як проходить підготовка магістрів спеціальності Облік і оподаткування ФОФ

За результатами вивчення дисципліни «Методика науково-педагогічної діяльності у обліку» магістри денної форми навчання факультету обліку та фінансів сформували систему знань та компетенцій, які дозволяють викладати вузівські дисципліни бухгалтерського профілю, тобто займатись освітянською діяльністю в галузі економіки.

Для набуття досвіду використання одержаних знань у сфері педагогічної діяльності магістри проводять заняття (бінарні лекції, лекції-конференції, інформаційні лекції тощо) з дисциплін кафедри бухгалтерського обліку (бухгалтерський облік в управлінні підприємством, методика науково-педагогічної діяльності у обліку, ІСТО). Серед магістрів, що з особливим успіхом провели лекції: Шутько Володимир та Шовкопляс Аня.

Здобувач вищої освіти Шутько Володимир опановує викладання лекції з використанням презентації. Дисципліна «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством».

Крім набутого досвіду студенти проявили старанність та гарну підготовку для проведення занять, що забезпечило, крім всього іншого, отримання  оцінки за національною шкалою «відмінно»!

Факультети: 

Діяльність: