Красота Олена Григорівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Бухгалтерського обліку та економічного контролю

Посада: 

доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 4, кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю, каб. № 435, тел. внутрішній 3-37

olena.krasota@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

       Google Академія (Олена Красота)
       ORCID ID (0000-0003-3082-1363)
       ResearcherID (R-1069-2016)
       Research Gate (Olena_Krasota)

1975 року народження.

Освіта: 

У 1998 році закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут зі спеціальності «Облік і аудит».

Аспірантура: 

Кандидат економічних наук, 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
Тема: «Управлінський облік експлуатації та оновлення сільськогосподарських машин та обладнання».

Вчені звання: 

Доцент

Досвід роботи: 

Працювала на посаді старшого викладача кафедри організації обліку та аудиту з 1 вересня 2007 року. З 01 вересня 2019 року працює на посаді доцента кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 13 років. Основні навчальні курси: «Організація і методика аудиту», «Організація і методика податкових перевірок».  

Знання мов: 

Українська, російська, англійська.

Стажування: 

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти з 19.09.2016 р. по 30.09.2016 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/000989-16 від 30.09.2016 р.
2. Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" з 01.04.2015 р. по 30.04.2015 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 433/2015 від 30.04.2015 р.
3. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти з 12.05.2014 р. по 23.05.2014 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 072446  від 23.05.2014 р.

Підвищення кваліфікації: 

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти з 19.09.2016 р. по 30.09.2016 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/000989-16 від 30.09.2016 р. 
2. Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" з 01.04.2015 р. по 30.04.2015 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 433/2015 від 30.04.2015 р.
3. Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти з 12.05.2014 р. по 23.05.2014 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 072446  від 23.05.2014 р.

Участь у семінарах: 

Участь у конференціях:

1. Особливості управлінського обліку експлуатації основних засобів. - VI міжнародна наукова конференція «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» присвячена пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України 28 березня 2009 р. (Київ, Державна академія статистики, обліку та аудиту держкомстату України).
2. Суть та складові процедури Due Diligence. – VI Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи реалізації завдань концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України» 14 травня 2010 р. (Київ, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН).
3. Особливості обліку модернізації та реконструкції основних засобів. - VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору» 25 листопада 2011 р.

Публікації: 

Список публікацій: 

Обов'язки: 

Заступник декана з міжнародних відносин.

Заступник з наукової роботи. 

Факультети: