Тагільцева Яніна Михайлівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 4, кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін, каб. 459.

 inozemna@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:


Освіта: 

2001 р. закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література та англійська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. 2002 р. закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська) та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

Аспірантура: 

• 2006 – 2009 р. – аспірантура Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
• тема дисертаційної роботи: «Своєрідність та роль пейзажу в ліриці Бориса Пастернака»;
• кандидат філологічних наук, ДК № 053590 від 08.07.2009 р.

Вчені звання: 

атестат доцента кафедри інозенмих мов та українознавства, 12 ДЦ № 041653 від 26.02.2015 р.

Досвід роботи: 

• 2010 – 2019 рр. на посаді доцента;
• основні навчальні дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Англійська мова для науковців», «Практичний курс першої іноземної мови (англійська)», «Лексикологія англійської і німецької мов», «Загальна теорія перекладу».

Знання мов: 

англійська, українська, російська.

Підвищення кваліфікації: 

2009 р. – кафедра іноземних мов Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
2013 р. – кафедра перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
2014 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 12 СПВ 076124.

Здобутки: 

• Почесна грамота Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, досягнення високих результатів щодо підготовки фахівців для аграрного сектору (2008 р);
• Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів (2008 р);
• Почесна грамота Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців для агропромислового комплексу (2016 р.).

Публікації: 

• активна участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;
• автор 24 наукових та 12 навчально-методичних праць.
Наукові статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:
Шаравара Тамара, Коцур Анатолій, Сизоненко Наталія, Тагільцева Яніна. Психолінгвістичний аналіз структури асоціативного поля стимулу компетентність // Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолинвистика: зб. наук. праць. Філологія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М. 2018, Вип. 24 (2). С. 340–358.
Статті у фахових виданнях України:
Tagiltseva Ya. М. Colour terms in crop production discourse of modern English // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, Л. М. Коцюк. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016.  Вип. 60. С.87 – 89.
Тагільцева Я. М. Особливості складних слів у англомовному економічному дискурсі // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук,                 О. Ю. Костюк, Л. М. Коцюк. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017.  Вип. 64.  Ч. 2. С. 144 – 146.
Тагільцева Я. М., Сільчук О. В., Сахарова Л. М. Омонімія та полісемія в економічному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, Л. М. Коцюк. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017.  Вип. 67. С. 261-263.
Навчальні посібники:
Тагільцева Я. М., Ніколаєнко Ю. О. English for Specific Purposes : навчальний посібник.  К. : Ліра-К, 2018. 196 с.

Обов'язки: 

заступник завідувача кафедри гуманітарних  і соціальних дисциплін з методичної роботи, куратор 2 курсу спеціальності "Філологія".

Факультети: