Яловега Людмила Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Бухгалтерського обліку та економічного контролю

Посада: 

доцент кафедри

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 4, кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю, каб. № 451а,  

e-mail: uluanchenko@ukr.net

            liudmyla.ialovega@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Полтавська державна аграрна академія, 2002 р. (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст-бухгалтер).

Аспірантура: 

Аспірантура ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН (2004-2008 рр.), спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема кандидатської дисертації: «Формування маркетингового потенціалу молокопереробних підприємств».

Досвід роботи: 

 • 2000 – 2002 рр. – головний бухгалтер ПОП «Агро-КУМіК», м. Пирятин;
 • 2002 – 2015 рр. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • 2015 – 2016 рр. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • 2016 – 2019 рр. – доцент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;
 • 2019 р.– по теперішній час – доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії.

Підвищення кваліфікації: 

 • ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 442/2015 від 05.05.2015 р.);
 • СБК «Лан» Диканського району Полтавської області (Довідка від 09.12.2015 р.);
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/001141-16 від 30.09.2016 р.);
 • ПСП «Ольга» Кобеляцького району (Довідка від 06.12.2017 р.);
 • Інститут післядипломної освіти Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Тема: Впровадження сучасних методів навчання при викладанні дисципліни «Податковий облік у інформаційних технологіях» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00493675/048418-18 від 28.12.2018 р. (120 год./4 кредити));
 • Полтавська державна аграрна академія (Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 58 від 30.10.2019 р.);
 • УО Гродненский государственный аграрный университет, кафедра бухгалтерского учета и контроля в АПК (Свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов № 0001217 от 24.01.2020 г. (60 год./2 кредити)).

Здобутки: 

 • У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», м. Київ.

Публікації: 

Список публікацій: 

Обов'язки: 

 • 2006 – 2016 рр. – відповідальна за збір інформації щодо працевлаштування студентів-випускників денної форми навчання, закріплених за кафедрою бухгалтерського обліку;
 • 2012 – 2015 рр. – керівник студентського наукового гуртка «Клуб сучасного бухгалтера»;
 • 2016 – 2018 рр.  – відповідальна за наукову роботу кафедри бухгалтерського обліку;
 • 2019 р. – по теперішній час – керівник студентського наукового гуртка «Клуб сучасного бухгалтера».