Професорсько-викладацький склад ПДАА

Прізвище, ім'я, по батькові Кафедра
Авраменко Наталія Олексіївна Нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин
Антонець Анатолій Вікторович Загальнотехнічних дисциплін
Антонець Марина Олексіївна Рослинництва
Антонець Олександр Анатолійович Рослинництва
Аранчій Валентина Іванівна Фінансів, банківської справи та страхування
Арендаренко Володимир Миколайович Технологій та обладнання переробних і харчових виробництв
Баган Алла Василівна Селекції, насінництва і генетики
Бараболя Ольга Валеріївна Рослинництва
Барат Юрій Михайлович Селекції, насінництва і генетики
Баташова Марія Євгенівна Селекції, насінництва і генетики
Безкровний Олександр Валентинович Фінансів, банківської справи та страхування
Бердник Василь Петрович Нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин
Бердник Ірина Юріївна Хірургії та акушерства
Березіна Людмила Михайлівна Економіки та міжнародних економічних відносин
Березницький Віктор Іванович Технології виробництва продукції тваринництва

Сторінки