Професорсько-викладацький склад ПДАА

Прізвище, ім'я, по батькові Кафедра
Дмитренко Надія Іванівна Нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин
ДМИТРИКОВ Валерій Павлович Технологій та обладнання переробних і харчових виробництв
Довгопол Володимир Федорович Хірургії та акушерства
Долгополова Марина Володимирівна Гуманітарних і соціальних дисциплін
Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна Економічної теорії та економічних досліджень
Дорофєєв Олександр Вікторович Менеджменту
Дорошенко Андрій Петрович Економічної теорії та економічних досліджень
Дорошенко Ольга Олександрівна Фінансів і кредиту
Дорошенко Сергій Володимирович Експлуатації машин та обладнання
Дроботя Яна Анатоліївна Фінансів і кредиту
Дрожчана Ольга Урешівна Безпеки життєдіяльності
Дугар Тетяна Євгеніївна Організації обліку та аудиту
Дудник Володимир Васильович Безпеки життєдіяльності
Дудніков Анатолій Андрійович Технології та засоби механізації аграрного виробництва
Дудніков Ігор Анатолійович Галузеве машинобудування

Сторінки